Komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy

Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy byla zřízena dle čl. 5 odst. 1 Statutu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Předmětem její činnosti je například problematika usnadnění přístupu k informacím ze strany veřejnosti, publikování dat v otevřených formátech či omezení korupčních rizik ve státní službě.

JUDr. Klára Cetlová – předsedkyně, náměstkyně pro řízení Sekce dohledu a justice, Ministerstvo spravedlnosti
Mgr. Tomáš Kroupa – Ministerstvo vnitra
Ing. Kateřina Vojtová, MPA – Sekce pro státní službu, Ministerstvo vnitra
Ing. Jan Lokajíček – Ministerstvo financí
Ing. Petra Fejfarová – Ministerstvo zdravotnictví
Mgr. Jiří Károly – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. et Mgr. Lenka Mlynařík Habrnálová – Ministerstvo spravedlnosti
Mgr. et Mgr. Michal Švec – Ministerstvo zdravotnictví
JUDr. Vít Samek – Českomoravská konfederace odborových svazů
Mgr. Marek Zelenka, LL.M. – Oživení
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. – Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek – Otevřená společnost
Mgr. Petra Bielinová – Právo ve veřejném zájmu
Tamara Kováčová – EDUin, Aliance pro Otevřené vzdělávání
Jaroslav Tauchman – Krajské protikorupční pracoviště
Mgr. Jan Dupák – Transparency International ČR

Název Datum Ke stažení
Záznam z 18. jednání pracovní komise k OVTSS 2019-06-20 550,42 KB
Záznam ze 17. jednání pracovní komise k OVTSS 2019-05-13 479,15 KB
Záznam ze 16. jednání pracovní komise k OVTSS 2019-03-25 416,25 KB
Záznam z 15. jednání pracovní komise k OVTSS 2018-11-23 544,50 KB
Záznam ze 14. jednání pracovní komise k OVTSS 2018-09-13 583,29 KB
Záznam z 13. jednání pracovní komise k OVTSS 2018-05-18 593,27 KB
Záznam z 12. jednání pracovní komise k TSS 2018-04-06 478,65 KB
Záznam z 11. jednání pracovní komise k TSS 2017-03-27 391,02 KB
Záznam z 10. jednání pracovní komise k TSS 2016-11-30 545,05 KB
Záznam z 9. jednání pracovní komise k TSS 2016-10-04 505,78 KB
Záznam z 8. jednání pracovní komise k TSS 2016-08-30 527,32 KB
Záznam z 7. jednání pracovní komise k TSS 2016-04-19 442,98 KB
Záznam z 6. jednání pracovní komise k TSS 2016-02-10 406,97 KB
Záznam z 5. jednání pracovní komise k TSS 2015-08-26 562,94 KB
Záznam z 4. jednání pracovní komise k TSS 2015-06-11 371,57 KB
Záznam z 3. jednání pracovní komise k TSS 2015-04-30 417,92 KB
Záznam z 2. jednání pracovní komise k TSS 2015-03-27 400,23 KB
Záznam z 1. jednání pracovní komise k TSS 2015-02-27 400,35 KB