Národní kontakt (POC)

Chcete nás kontaktovat v souvislosti s procesem tvorby, implementace či hodnocení národního akčního plánu?

Chcete nám například

  • poslat návrhy na závazky,
  • poslat jiné náměty, připomínky či dotazy,
  • přihlásit se na příležitostně pořádané workshopy?

Kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese OGP@msp.justice.cz, která byla primárně k tomuto účelu vytvořena.

Národní kontaktní osoba České republiky v rámci Partnerství pro otevřené vládnutí | Czech Republic OGP Point of Contact:
Ing. František Kučera
Oddělení boje proti korupci | Anti-Corruption Unit
Odbor střetu zájmů a boje proti korupci | Conflict of Interests and Anti-Corruption Department

tel. +420 221 997 624

Korespondenční adresa | Postal address:
Ministerstvo spravedlnosti ČR | Ministry of Justice of the Czech Republic
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Česká republika | Czech Republic

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.