Fáze vytvoření

Sestavení Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (dále jen „První Akční plán“) koordinovala Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády České republiky (dále jen „Sekce“), která byla podřízená místopředsedkyni vlády Mgr. Karolíně Peake. V první fázi přípravy vedla Sekce konzultace jak se zástupci ústředních správních úřadů, tak s vybranými nestátními neziskovými organizacemi, a to za účelem navrhnout témata k začlenění do Prvního Akčního plánu. Na základě návrhů pak vznikl seznam jedenácti tezí. V druhé fázi přípravy Sekce koordinovala veřejnou diskuzi, která se uskutečnila v průběhu měsíce ledna 2012. Hlavním cílem bylo určit priority předložených tezí a vybrat nejdůležitější témata, na něž se bude První Akční plán orientovat.

Úvodní teze k Prvnímu Akčnímu plánu byly zveřejněny na webové stránce Úřadu vlády ČR dne 4. ledna 2012, kde byl zveřejněn i odkaz na interaktivní dotazník připravený Nadací Open Society Fund Praha, který následně vyplnilo 107 respondentů. Dne 16. ledna 2012 proběhl v budově Úřadu vlády ČR veřejný workshop, jehož se zúčastnilo 42 osob z řad zástupců veřejné správy, akademické sféry či nestátního neziskového sektoru. V otevřené diskuzi o tezích k Prvnímu Akčnímu plánu bylo debatováno především o ekonomických dopadech přistoupení k iniciativě, přínosu iniciativy a problematice otevřených dat a svobodného přístupu k informacím. Zároveň byla zdůrazněna nutnost komunikace s nevládními subjekty v průběhu implementace Prvního Akčního plánu. Zápis z workshopu byl zveřejněn na webové stránce Úřadu vlády ČR.

O přípravě Prvního Akčního plánu byla česká veřejnost informována také prostřednictvím celostátních médií a oficiálních webových stránek, na kterých byla zpřístupněna interaktivní diskuzní platforma. K předloženým tezím bylo možné se vyjádřit do 31. ledna 2012, a to písemně, elektronicky, případně pomocí připomínkového formuláře anebo výše zmíněného dotazníku.
Na webovém fóru získaly největší podporu teze „Zpřístupnění dat a informací“, „Zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím“ a „Přijetí zákona o úřednících zajišťující odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy“. V rámci interaktivního dotazníku pak byla největší podpora vyslovena tezím „Zpřístupnění dat a informací“ a „Přijetí zákona o úřednících zajišťujícího odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy“. Závěry z veřejné diskuze byly zveřejněny online. I přes skutečnost, že byla veřejnost informována o možnosti se zapojit do tvorby Prvního Akčního plánu i prostřednictvím hlavní večerní zpravodajské relace, se nepodařilo vládě České republiky zajistit její širší účast.

Do Prvního Akčního plánu byly nakonec vybrány závazky, které reagují jak na priority Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, tak na požadavky zejména nestátních organizací.

Do Prvního Akčního plánu byly zařazeny následující závazky:
• Přijetí zákona o úřednících veřejné správy zajišťujícího odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy
• Zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím
• Zpřístupnění dat a informací

První Akční plán schválila vláda svým usnesením ze dne 4. dubna 2012 č. 243. Následně byl dne 17. dubna 2012 slavnostně představen na summitu OGP v Brazílii.

Název Velikost Ke stažení
Akcni-plan-OGP 117,25 KB
OGP_Action-plan_Czech-Republic_detailed 78,79 KB
OGP_Akcni-plan-CR_zkracena 60,96 KB
OGP_Action-Plan_Czech-Republic_short 39,50 KB
OGP-Uvodni-teze-k-Akcnimu-planu 124,54 KB
Teze_OGP_EN 131,72 KB
Zapis-z-Workshopu-OGP 47,87 KB
Zavery-z-verejne-diskuze-OGP 44,27 KB