Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Rada“) nebo předseda Rady může podle potřeby zřídit pracovní komise, jejímiž členy jsou zpravidla odborníci na konkrétní oblast. Rada nebo předseda Rady také ukládají pracovním komisím úkoly. Do činnosti jednotlivých komisí předsedy Rady spadá například systematické analyzování veřejného hospodaření v ČR, omezení korupčních rizik ve státní službě, analýza řešení problematiky ochrany oznamovatelů korupce v ČR nebo příprava koncepčních materiálů a akčních plánů boje s korupcí.

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí má v současné době zřízeny následující pracovní komise: