EPAC/EACN, IACA

EPAC neboli Evropští partneři proti korupci

Evropští partneři proti korupci je neformální sítí tvořenou více než šedesáti národními dohlížejícími policejními orgány a protikorupčními orgány z členských států Evropské unie a Rady Evropy. Členové sítě,  jíž je i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), společně zasedají od roku 2001. V roce 2008 Rada EU přijala rámcové rozhodnutí 2008/852/SVV ze dne 24. října o založení Evropské sítě kontaktních bodů proti korupci EACN, jež je více formalizovanou sítí skládající se ze 48 protikorupčních orgánů (ACAs) z členských států EU a je založena na strukturách EPAC. Za Českou republiku jsou členy EPAC/EACN Generální inspekce bezpečnostních sborů, Národní centrála proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování, Nejvyšší státní zastupitelství a Oddělení boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti.

Úkoly a cíle EPAC:

  • zřízení, udržování a rozvoj kontaktů mezi specializovanými orgány,
  • podpora nezávislosti, nestrannosti a legitimity stejně jako odpovědnosti, transparentnosti a dostupnosti všech systémů vytvořených pro nezávislý dohled nad policejní a protikorupční činností,
  • podpora rozvoje a prosazování společných pracovních standardů a osvědčených postupů pro dohlížející orgány policie a protikorupční orgány,
  • poskytuje platformu pro výměnu informací a odborných znalostí o vývoji v policejních mechanismech dohledu a protikorupčních případech,
  • poskytuje podporu dalším zemím a organizacím, které chtějí vytvořit mechanismy dohledu a orgány boje proti korupci,
  • spolupráce s jinými organizacemi, orgány, sítěmi a zúčastněnými stranami v souladu s výše uvedenými cíli.

IACA

The International Anti-Corruption Academy (IACA) je mezinárodní organizací sídlící v Laxenburgu v Rakousku. IACA má za cíl skrze výuku, akademický výzkum a spolupráci překonat současný nedostatek znalostí a praktických zkušeností na poli korupce.

Je to jediná globální instituce zaměřená výhradně na studium anti-korupčního fenoménu a vybavuje své absolventy tak, aby zvládli výzvy zítřka. IACA se zabývá výzkumem strukturálních reforem, poskytuje standardizovaný i na míru šitý trénink, stejně jako příležitost k předávání znalostí a navazování kontaktů. Všechny aktivity IACA jsou založeny na holistickém přístupu, který je mezinárodní, obsahující mnoho disciplín, nabízí praktické znalosti a nástroje, zajišťuje všechny sektory společnosti a usiluje o zavedení udržitelných strategií.

IACA je výsledkem spolupráce Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (the United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC), Evropského úřadu pro boj proti podvodům (the European Anti-Fraud Office – OLAF) a Rakouské republiky. Založení mezinárodní organizace IACA bylo stvrzeno 8. března 2011 padesáti třemi podpisy na zakládací listině. Dnes má v akademii hlas 57 členských zemí OSN a tři mezinárodní organizace, z nichž se již zhruba polovina stala stranou dohody. Kromě toho je IACA pozorovatelem v Ekonomické a sociální radě OSN (the United Nations Social and Economic Council – ECOSOC) a ve Skupině států proti korupci (the Council of Europe’s Group of States against Corruption – GRECO). IACA podepsala různé dohody o spolupráci s ostatními mezinárodními orgány a akademickými institucemi za účelem upevnění pozice globálního anti-korupčního procesu..