GRECO

Group of States against corruption (GRECO) – tzn. Skupina států proti korupci – byla založena v roce 1999 Radou Evropy za účelem monitorování souladu států s jejími protikorupčními standardy. Česká republika se stala členem roku 2002.

Cílem GRECO je zlepšovat schopnost členských zemí v boji s korupcí tím, že monitoruje jejich soulad s antikorupčními standardy Rady Evropy, a to formou dynamického procesu vzájemného hodnocení a společenského tlaku. Pomáhá identifikovat nedostatky v národních protikorupčních politikách, poskytuje podporu pro dosažení potřebné legislativy, institucionálních a praktických reforem. GRECO také nabízí platformu, na níž lze sdílet praktické zkušenosti s prevencí a detekcí korupce.

Hlavní činností GRECO je monitorování implementace, rozvíjení a kontroly jednotlivých protikorupčních instrumentů Rady Evropy, zejména:

Členství v GRECO, které je rozsáhlou dohodou, není omezeno jen na členské státy Rady Evropy. Jakýkoliv stát, se může připojit tím, že svůj úmysl dá na vědomí Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. Jakýkoliv stát, který se stane jednou ze stran Trestněprávní nebo Občanskoprávní úmluvy proti korupci se automaticky připojuje ke GRECO a k jeho hodnotícím procedurám. V současné době GRECO zahrnuje 49 členských států (47 členských států Rady Evropy, Bělorusko a USA).

Fungování GRECO je řízeno jeho stanovami a procedurálními pravidly. Každý členský stát ustanoví až dva reprezentanty (za Českou republiku jsou to Helena Klima Lišuchová a Johana Trešlová z Ministerstva spravedlnosti), kteří se účastní zasedání GRECO a mají právo volit; každá členská země rovněž dá k dispozici seznam expertů, kteří jsou nápomocni při provádění hodnocení GRECO. Ostatní orgány Rady Evropy mohou rovněž ustanovit reprezentanty (např. Parlamentní shromáždění Rady Evropy). GRECO udělilo status pozorovatele OECD (the Organisation for Economic Cooperation and Development) a UNODC (the United Nations – represented by the United Nations Office on Drugs and Crime), IACA (Mezinárodní protikorupční akademii), OAS (Organizaci amerických států), IDEA (Mezinárodnímu institutu pro demokratickou a volební pomoc) a OSCE/ODIHR (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě). GRECO si volí prezidenta, viceprezidenta a 5 členů předsednictva, kteří hrají důležitou roli ve vytváření pracovního programu GRECO a dohlíží na hodnotící procedury.

GRECO sídlí ve Štrasburku. Asistuje mu sekretariát řízený výkonným tajemníkem, poskytnutý Generálním tajemníkem Rady Evropy.

Přehled aktuálních doporučení, která Česká republika obdržela v rámci svého zatím posledního 4. hodnotícího kola naleznete v následující tabulce, která bude průběžně aktualizována.

Název Velikost Ke stažení
Přehled doporučení GRECO – ČR – aktualizace k 18. 7. 2023 196,61 KB
Druhá průběžná zpráva o plnění doporučení 4. kola 752,95 KB
První průběžná zpráva o plnění doporučení 4. kola 112,32 KB
Ctvrte-hodnotici-kolo—Prevence-korupce-ve-vztahu-ke-clenum-Parlamentu–soudcum-a-statnim-zastupcum 898,55 KB
Fourth-Evaluation-Round—Corruption-prevention-in-respect-of-members-of-parliament–judges-and-prosecutors 981,24 KB
Treti-prubezna-zprava-o-plneni-doporuceni-CR—Inkriminace-a-Transparentnost-financovani-politickych-stran- 440,18 KB
Druha-prubezna-zprava-o-plneni-doporuceni-CR—Inkriminace-a-Transparentnost-financovani-politickych-stran-_1 421,90 KB
Zprava-o-plneni-doporuceni—Inkriminace-a-Transparentnost-financovani-politickych-stran 171,13 KB
Treti-hodnotici-kolo—Hodnotici-zprava-Ceske-republiky-ohledne-inkriminaci 301,44 KB
Treti-hodnotici-kolo—Transparentnost-financovani-politickych-stran 301,31 KB
Druhe-hodnotici-kolo—Zprava-o-plneni-doporuceni 242,93 KB
Second-Evaluation-Round—Addendum-to-the-Compliance-Report-on-the-CZ 128,66 KB
Druhe-hodnotici-kolo—Hodnotici-zprava-o-CR 385,20 KB
Prvni-kolo-hodnoceni—Dodatek-ke-zprave-o-plneni-doporuceni-CR 137,16 KB
First-Evaluation-Round—Compliance-Report-on-the-CZ 164,88 KB
First-Evaluation-Round—Evaluation-Report-on-the-CZ 106,77 KB
ETS-173 590,22 KB
ETS-174 1,81 MB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.