Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017

Vládní koncepce boje s korupcí 2015 až 2017 má za cíl definovat mantinely vládní politiky boje s korupcí, zejména stanovit účinné nástroje, formulovat základní obsah jednoletých akčních plánů pro boj s korupcí a vymezit jejich institucionální rámec.

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, byla schválena Usnesením vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057. Koncepce byla předložena v návaznosti na usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, jímž byl schválen dokument s názvem Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni, a reflektuje rovněž platné mezinárodní závazky České republiky. Předkládaná Koncepce je od roku 1999 v pořadí již pátým vládním protikorupčním strategickým materiálem. Na základě Koncepce byl formulován Akční plán boje s korupcí na rok 2015.

Priority:

  • Výkonná a nezávislá exekutiva – přijetí zákona o státní službě a jeho důsledné uvádění do praxe, prosazení nového zákona o státním zastupitelství.
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím – projekt elektronické Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu, předložení novely zákona o střetu zájmů, zpřísnění systému financování politických stran, předložení zákona o centrálním registru, vytvoření závazných standardů pro nominaci zástupců státu.
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu – příprava nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek, předložení návrhu zákona, který zajistí transparentnost vlastnictví, podpora centrálních nákupů a elektronických aukcí, rozšíření pravomocí NKÚ, vytvoření zákona o vnitřním řízení a kontrole.
  • Rozvoj občanské společnosti – přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů).

Název Velikost Ke stažení
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 507,81 KB