Akční plán boje s korupcí na rok 2015

Akční plán boje s korupcí na rok 2015 je základním nástrojem vládního boje s korupcí, který stanovuje klíčová opatření legislativního i nelegislativního charakteru, která bude vláda v boji s korupcí v roce 2015 provádět

Akční plán boje s korupcí na rok 2015 (dále jen „Akční plán“) je základním nástrojem vládního boje s korupcí pro následující období. Jeho úkolem je aktivně přispět ke zlepšení právního prostředí v České republice, zvýšení důvěry občanů v rozhodovací a legislativní procesy a k celkovému snížení míry korupce v české společnosti. Jeho obsahové východisko definuje Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 (dále jen „Koncepce“), zpracovaná v návaznosti na usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418.

Akční plán představuje ucelené a konkrétní vyjádření vládní politiky boje s korupcí v roce 2015. Rozpracovává priority protikorupční politiky vlády stanovené v Koncepci a stanovuje klíčová opatření legislativního i nelegislativního charakteru, která bude vláda v boji s korupcí v roce 2015 provádět. Klíčovým prvkem Akčního plánu je součinnost a vzájemná spolupráce všech složek, gestorů i koordinátorů, a to včetně funkční platformy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

Akční plán klade důraz především na popis cílového stavu, kterého má být na základě plnění stanovených úkolů během roku 2015 dosaženo, a také na odůvodnění protikorupčního efektu zvolených kroků v kontextu celkové protikorupční politiky vlády.

Název Velikost Ke stažení
Zhodnoceni-plneni-opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-korupci-na-rok-2015 2,40 MB
The-Anti-Corruption-Action-Plan-for-2015 727,37 KB
Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015 557,72 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.