Školení protikorupční problematiky

Rámcový rezortní interní protikorupční program obsahuje mimo jiné úkol č. 1.3 „Vzdělávání zaměstnanců (Pravidelná školení zaměstnanců na všech referentských a vedoucích úrovních)“.

Z důvodu, aby bylo možné požadovaná protikorupční školení kvalitně realizovat z vlastních lektorských zdrojů jednotlivých organizací, byl ze strany členů Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí vznesen podnět k zajištění školení pro školitele jednotlivých organizací.  Následně byla vytvořena Pracovní skupina k protikorupčnímu vzdělávání za účelem přípravy prezentací a dalších studijních materiálů pro školitele, kteří by lektorsky zajišťovali protikorupční vzdělávání ve své působnosti.

Proškolení školitelů v oblasti protikorupčního vzdělávání, kteří pak budou v případě potřeby připraveni kvalifikovaně provádět protikorupční školení dle potřeb jejich organizace se v roce 2019 uskutečnila 20. listopadu na Ministerstvu spravedlnosti.

Pro zájemce jsou k dispozici prezentace „Školení protikorupční problematiky“ (s lektorskými poznámkami) a „Materiál pro školitele protikorupčního vzdělávání“.

Název Velikost Ke stažení
Školení protikorupční problematiky 2019 1,83 MB
Materiál pro školitele protikorupčního vzdělávání 2019 1,12 MB
Případové studie – 2018 74,66 KB