Školení protikorupční problematiky

Rámcový rezortní interní protikorupční program obsahuje mimo jiné úkol č. 1.3 „Vzdělávání zaměstnanců (Pravidelná školení zaměstnanců na všech referentských a vedoucích úrovních)“.

Z důvodu, aby bylo možné požadovaná protikorupční školení kvalitně realizovat z vlastních lektorských zdrojů jednotlivých organizací, byl ze strany členů Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí vznesen podnět k zajištění školení pro školitele jednotlivých organizací.  Následně byla vytvořena Pracovní skupina k protikorupčnímu vzdělávání za účelem přípravy prezentací a dalších studijních materiálů pro školitele, kteří by lektorsky zajišťovali protikorupční vzdělávání ve své působnosti.

Proškolení školitelů v oblasti protikorupčního vzdělávání, kteří pak budou v případě potřeby připraveni kvalifikovaně provádět protikorupční školení dle potřeb jejich organizace se uskutečnila na Úřadu vlády ve dnech 7. 12. 2018 a 10. 12. 2018.

Pro zájemce jsou k dispozici prezentace „Školení protikorupční problematiky“ (s lektorskými poznámkami) a „Materiál pro školitele protikorupčního vzdělávání“.

Název Datum Ke stažení
Skoleni-protikorupcni-problematika—2018 1,12 MB
Material-k-protikorupcnimu-vzdelavani—2018 1,03 MB
Pripadove-studie 83,86 KB