Stanoviska Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

Na této stránce jsou zveřejněna stanoviska přijatá Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí.

Název Datum Ke stažení
1–Stanovisko-RV-KBK-k-navrhu-zakona-o-prokazovani-puvodu-majetku 645,67 KB
2–Stanovisko-RV-KBK-k-navrh-zakona-o-vnitrnim-rizeni-a-kontrole-ve-verejne-sprave 648,01 KB
3–Stanovisko-RV-KBK-k-navrhu-novely-zakona-o-stretu-zajmu 563,37 KB
4–Stanovisko-RV-KBK-k-navrhu-novely-zakona-o-Nejvyssim-kontrolnim-urad 578,09 KB
5–Stanovisko-RV-KBK-k-nekterym-provadecim-predpisum-zakona-c–234-2014-Sb—o-statni-sluzbe 563,09 KB
6–Usneseni-RV-KBK-k-navrhu-zakona-o-verejnych-zakazkach-_o-zadavacich-rizenich_ 553,23 KB
7–Stanovisko-RV-KBK-k-rozkryvani-nejasne-vlastnicke-struktury 692,33 KB
8–Stanovisko-RV-KBK-k-financovani-politickych-stran-a-volebnich-kamapani 699,08 KB
9–Stanovisko-RV-KBK-k-narizeni-vlady-o-opatrenich-souvisejicich-s-oznamovanim-podezreni-ze-spachani-protipravniho-jednani 625,18 KB
10–Stanovisko-RV-KBK-k-oddeleni-politicke-a-urednicke-linie-statni-sluzby 589,46 KB
11–Stanovisko-RV-KBK-k-navrhu-vyhlasky-o-obsahu–rozsahu–zpusobu-provedeni–hodnoceni-a-dalsich-nalezitostech-urednicke-zkousky 623,01 KB
12–Metodika-hodnoceni-protikorupcnich-opatreni-a-tvorby-stanovisek 760,89 KB
13–Stanovisko-RV-KBK-k-navrhu-zakona-o-statnim-zastupitelstvi 660,93 KB
14–Stanovisko-RV-KBK-k-pravni-regulaci-lobisticke-cinnosti 587,19 KB
15–Stanovisko-RV-KBK-k-sirsimu-zpristupneni-eKnihovny 622,37 KB
16–Stanovisko-RV-KBK-k-navrhu-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek 701,75 KB
17–Stanovisko-RV-KBK-k-navrhu-zakona-o-zadavani-VZ 596,92 KB
18–Stanovisko-RV-KBK-k-navrhu-zakona-o-opatrenich-proti-legalizaci 623,01 KB
19–Stanovisko-RV-KBK-k-rizeni-a-kontrole-verejnych-financi 578,32 KB
20–Stanovisko-RV-KBK-k-navrhu-zakona-o-statnim-podniku 605,57 KB
21–Stanovisko-RV-KBK-k-navrhu-zakona-o-Statnim-pozemkovem-uradu 625,63 KB
22–Stanovisko-RV-KBK-k-navrhu-zakona-o-poskytovani-sluzeb-realitnich-zprostredkovatelu 594,76 KB
23–Stanovisko-RV-KBK-k-navrhu-zakona-o-ochrane-hospodarske-souteze 596,49 KB
24. Stanovisko RV KBK k rozkrývání vlastnické struktury 467,64 KB
25. Stanovisko RV KBK k novele zákona o vyvlastnění 431,59 KB
26. Stanovisko RV KBK k návrhu novely zákonů o obcích, krajích, Praze 431,52 KB
27. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací 441,55 KB
28. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o realitním zprostředkování 438,43 KB