Archiv 2020

09.12.2020

Mezinárodní den boje proti korupci

Dnes si celosvětově připomínáme Mezinárodní den boje proti korupci. Vláda ho symbolicky oslavila o dva dny dříve schválením Akčního plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022. Mezinárodní den boje proti korupci se slaví každý rok dne 9. prosince, a to již od roku 2003. Jeho vyhlášení předcházelo přijetí Úmluvy proti korupci Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 31. října téhož [...]

Celý článek
07.12.2020

Vláda schválila Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022

Vláda dne 7. prosince 2020 schválila Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 i Závěrečnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020. Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 je v pořadí čtvrtý a zároveň poslední akční plán, jímž se realizuje Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022. [...]

Celý článek
03.11.2020

Vláda schválila Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022

Vláda České republiky schválila dne 2. listopadu 2020 již pátý Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 (dále jen „Akční plán“) obsahuje celkem pět závazků, které budou v následujících letech naplňovány: zveřejňování rozhodnutí nižších [...]

Celý článek
02.11.2020

Ministerstvo spravedlnosti vyzývá veřejnost k zapojení do veřejných konzultací k návrhu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí za léta 2018 až 2020

Ministerstvo spravedlnosti dnem 30. října 2020 vyhlašuje veřejné konzultace k návrhu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) za léta 2018 až 2020. Cílem vyhlášených veřejných konzultací je shromáždění připomínek k návrhu sebehodnotící zprávy, než bude ke schválení předložena vládě. Posláním mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené [...]

Celý článek
06.10.2020

Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě návrh zákona o ochraně oznamovatelů a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů. Předložené materiály mají transponovat do českého právního řádu evropskou směrnici. V souladu s Plánem legislativních prací předložilo Ministerstvo spravedlnosti 30. 9. 2020 vládě návrh zákona o ochraně [...]

Celý článek
16.09.2020

Ministerstvo spravedlnosti vyzývá veřejnost k zapojení do veřejných konzultací k návrhu nového akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

Ministerstvo spravedlnosti dnem 16. září 2020 vyhlašuje veřejné konzultace k návrhu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Cílem je shromáždění připomínek k návrhu tohoto akčního plánu, než bude předložen ke schválení vládě. Posláním mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí, jejímž je Česká republika již od roku 2011 členem, je [...]

Celý článek
03.09.2020

Ministerstvo spravedlnosti projednalo ochranu whistleblowerů s neziskovými organizacemi

Konečnou podobu návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona dnes Ministerstvo spravedlnosti projednalo se zástupci veřejného sektoru, nestátních neziskových organizací i akademické sféry. Ministerstvo spravedlnosti se v současné době intenzivně zabývá připomínkami uplatněnými k oběma návrhům v rámci meziresortního vypořádacího řízení. Dne 3. září se uskutečnilo [...]

Celý článek
31.08.2020

MONEYVAL zveřejnil zprávu o následném procesu hodnocení České republiky

Dne 26. srpna 2020 zveřejnil Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy (známý jako MONEYVAL) zprávu o následném hodnocení České republiky v této oblasti. Tato zpráva je součástí pátého kola vzájemného hodnocení členských jurisdikcí MONEYVALu a přímo navazuje na hodnotící zprávu České republiky z roku 2018 (české znění hodnotící zprávy [...]

Celý článek
29.07.2020

Třicátý červenec – národní den oznamovatelů v USA

Občané Spojených států amerických každoročně 30. července vzdávají poctu whistleblowerům. Letos se zaměří mimo jiné na roli oznamovatelů při řešení současných krizí. Zájemci se mohou připojit i na dálku. Před měsícem jsme zde psali o Světovém dni whistleblowerů (slaví se 23. června), nyní Vás informujeme o národním dni oznamovatelů (National Whistleblower Appreciation Day), [...]

Celý článek
27.07.2020

Rada vlády projednala aktuální protikorupční opatření a jmenovala nové členy

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše ve středu 22. července 2020 na svém 22. jednání projednala aktuální protikorupční opatření, pokračovala v diskuzi o roli a fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánu dohledu v oblasti veřejných zakázek a jmenovala nové členy Rady. Rada projednala Sektorovou analýzu korupce ve zdravotnictví, kterou v návaznosti [...]

Celý článek
02.07.2020

Mezinárodní platforma k ochraně oznamovatelů přijala deklaraci

Platforma Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (dále jen „NEIWA“), jež sdružuje protikorupční útvary zabývající se ochranou oznamovatelů (whistleblowerů) z dvaceti jedna evropských států, přijala na on‑line jednání dne 26. června 2020 deklaraci vyzývající členské státy EU k řádné implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října [...]

Celý článek
30.06.2020

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo návrh zákona o ochraně oznamovatelů do meziresortního připomínkového řízení

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon dnes Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení. Připomínková místa mají 20 pracovních dní na uplatnění případných připomínek. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon, které transponují směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října [...]

Celý článek
24.06.2020

Světový den whistleblowerů

Světový den whistleblowerů se slaví 23. června. Jeho hlavním smyslem je upozornit na problematiku whistleblowingu a roli whistleblowerů (oznamovatelů) v boji nejen proti korupci. Whistlebloweři jsou osoby, které v dobré víře a bez ohledu na vlastní prospěch upozorňují na podezřelé praktiky ohrožující veřejný zájem či veřejnost, u nichž není možné nebo účelné nápravu zjednat běžným pracovním [...]

Celý článek
15.04.2020

Ministerstva dokončila vyhodnocení plnění svých protikorupčních programů

Ministerstva a další ústřední správní úřady splnily svou povinnost stanovenou Rámcovým resortním interním protikorupčním programem a v prvním čtvrtletí roku 2020 provedly vyhodnocení plnění svých Resortních interních protikorupčních programů za období 2018 - 2019. Resortní interní protikorupční programy (RIPPy) jsou soubory postupů a opatření, které mají odstranit nebo v maximální možné míře [...]

Celý článek
14.04.2020

Plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 byla zhodnocena, naprostá většina úkolů byla splněna

Vláda na svém jednání dne 1. dubna 2020 vzala na vědomí nelegislativní materiál „Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019“ (dále jen „Zhodnocení“). Zmíněné Zhodnocení je vládě pravidelně za uplynulé období předkládáno do 31. března roku následujícího. Většina úkolů v rámci jednotlivých opatření byla splněna. Z celkového množství 37 úkolů jich [...]

Celý článek
05.03.2020

Skupina GRECO zhodnotila, jak Česká republika plní doporučení v oblasti prevence korupce

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje český překlad Průběžné zprávy o plnění doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO). Zpráva se týká opatření přijatých Českou republikou na základě doporučení Hodnotící zprávy čtvrtého hodnotícího kola  z dubna 2016. Ze 14 doporučení týkajících se prevence korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům je jedno doporučení [...]

Celý článek
03.03.2020

Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo workshop k přípravě nového Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí

V pondělí 2. března 2020 proběhl v prostorách Ministerstva spravedlnosti workshop k přípravě nového Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022. Jeho cílem bylo ve spolupráci se zástupci odborné i laické veřejnosti získat a následně diskutovat návrhy na možné závazky, které by přispěly k rozvoji otevřeného vládnutí v České [...]

Celý článek
17.02.2020

Jeroným Tejc je novým náměstkem pro koordinaci boje proti korupci

Ministerstvo spravedlnosti má nového odborného náměstka – v pátek 14. února 2020 složil služební slib nový náměstek pro řízení sekce koordinace boje proti korupci Jeroným Tejc. V prvním kole výběrového řízení vyhlášeného 11. prosince 2019, do kterého se přihlásil jeden uchazeč, neuspěl nikdo. Proto bylo 16. ledna 2020 vyhlášeno kolo druhé. V něm uspěl dosavadní náměstek člena vlády [...]

Celý článek
13.02.2020

Pozvánka na workshop k přípravě nového akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

V rámci veřejných konzultací k přípravě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí Vás zveme na veřejný workshop, který se koná se 2. března 2020 od 9:00 v prostorách Ministerstva spravedlnosti. Během workshopu, který uzavře první část veřejných konzultací, bude možné osobně prezentovat návrhy na závazky do akčního plánu a seznámit se s již obdrženými [...]

Celý článek
27.01.2020

Veřejnost se může podílet na přípravách nového akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

V pondělí 27. ledna vyhlásilo Ministerstvo spravedlnosti veřejné konzultace k přípravě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Cílem těchto konzultací je shromáždění návrhů na závazky České republiky v oblasti otevřeného vládnutí, které by mohly v následujících dvou letech přispět k otevřenějšímu vládnutí v České republice. Návrhy [...]

Celý článek
23.01.2020

Index vnímání korupce 2019 – Česká republika obsadila 44. příčku

V Indexu vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) za rok 2019 Česká republika získala celkových 56 bodů a obsadila tak 44. příčku v celosvětovém hodnocení (ze 180 zemí). Index vnímání korupce od roku 1995 každoročně zveřejňuje nezisková organizace Transparency International. Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů mezi experty, nikoliv na základě průzkumů [...]

Celý článek
22.01.2020

Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy se shodla na postupu tvorby Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 se poprvé v tomto roce sešla Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy. Komise projednala a schválila harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022. Nejbližší bodem harmonogramu (který je přílohou této aktuality) jsou veřejné konzultace, [...]

Celý článek
21.01.2020

Komentář: Proč by měla regulace lobbingu v České republice tentokrát uspět?

Na programu jednání 40. schůzce Poslanecké sněmovny, která začíná 21. ledna 2020, je mimo jiné připraven k projednání v prvním čtení návrh regulace lobbingu. Zatímco dosavadní tři pokusy o regulaci lobbingu v České republice z let 2009, 2010 a 2012 neuspěly, současný návrh by mohl mít největší šance na přijetí. Z pohledu autorů návrhu je považován za vyvážený a značně posilující transparentnost [...]

Celý článek
16.01.2020

Regulace lobbování by měla být přijata, shodla se pracovní komise

Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k lobbingu projednala 15. ledna 2020 dílčí aspekty navrhované regulace lobbování. Například oblast veřejných zakázek regulace v navržené podobě neřeší, což vnímali někteří členové jako problém. Většinově se však shodli, že regulaci je potřebné přijmout. Návrh zákona o lobbování je v současné době připraven k projednání [...]

Celý článek
15.01.2020

Téma měsíce: lobbování

Ministerstvo spravedlnosti je předkladatelem návrhu zákona o lobbování a doprovodného změnového zákona, které jsou aktuálně zařazeny na programu jednání Poslanecké sněmovny. Cílem navrhované regulace je mimo jiné zvýšení transparentnosti legislativního procesu a stanovení vymahatelných pravidel pro komunikaci mezi lobbisty a lobbovanými. V měsíci lednu se proto budeme na webu www.korupce.cz problematice [...]

Celý článek