ILN

Projekt zintenzivnění boje proti korupci

Jednou z aktivit v oblasti boje proti korupci je realizace projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ podporovaného z Fondů EHP 2014 – 2021. Projekt probíhá v období od 1. 8. 2020 do 31. 10. 2023. Realizátorem projektu je Ministerstvo spravedlnosti a partnery jsou Nejvyšší státní zastupitelství a Justiční akademie.

Cílem projektu je zlepšit obecné vnímání komplexní problematiky korupce v ČR, vytvořit základy pro tvorbu a posílení kodexů chování pro soudce a státní zástupce, zlepšit ochranu oznamovatelů a zvýšit povědomí veřejného sektoru (soudců, státních zástupců a zaměstnanců veřejné správy) o problematice korupce. Cílovými skupinami projektu jsou soudci, státní zástupci, zaměstnanci veřejné správy i širší veřejnost.

Klíčovými aktivitami projektu je vypracování komparativních studií, uspořádání mezinárodních konferencí a workshopů, příprava metodologie a následná školení cílových skupin, zavedení nového mechanismu sběru dat, tisk brožur a letáků a mediální kampaň zaměřená na podporu boje proti korupci.

V rámci naplňování projektu Ministerstvo spravedlnosti dosud uspořádalo následující konference:
Mezinárodní konference „Zintenzivnění boje proti korupci: whistleblowing“ 17. – 18. 1. 2023
Mezinárodní konference „Zintenzivnění boje proti korupci: střet zájmů“ 19. – 20. 1. 2023
Mezinárodní konference „Zintenzivnění boje proti korupci: morální dilemata soudců a státních zástupců“ 19. – 20. 6. 2023

Vypracovány a zveřejněny dosud byly následující komparativní studie:
Komparativní studie k ochraně oznamovatelů
Komparativní studie ke střetu zájmů
Komparativní studie k etickým kodexům soudců a státních zástupců

Vypracovány a zveřejněny dosud byly následující brožury:
Ochrana oznamovatelů
Střet zájmů veřejných funkcionářů
Etické kodexy pro soudce a státní zástupce

V rámci naplňování projektu Ministerstvo spravedlnosti dosud zveřejnilo následující tiskové zprávy:
Ministerstvo spravedlnosti zahájilo realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“
Dnes začala dvoudenní konference k whistleblowingu podpořená z fondů EHP 2014-2022
Diskuse o boji proti korupci pokračují druhou konferencí na téma střetu zájmů podpořenou z fondů EHP 2014-2022
Probíhá dvoudenní konference k problematice morálních dilemat soudců a státních zástupců podpořená z fondů EHP 2014-2022
Ministerstvo spravedlnosti spustilo mediální kampaň na podporu informovanosti o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání
Ministerstvo spravedlnosti úspěšně ukončilo realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“

Název Velikost Ke stažení
Tisková zpráva k zahájení projektu 552,44 KB
Projekt Zintenzivnění boje proti korupci 422,08 KB
Projekt Zintenzivnění boje proti korupci 12/2022 144,74 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.