ILN

Projekt zintenzivnění boje proti korupci

Jednou z aktivit v oblasti boje proti korupci je realizace projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ podporovaného z Fondů EHP 2014 – 2021. Projekt probíhá v období od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2023. Realizátorem projektu je Ministerstvo spravedlnosti a partnery jsou Nejvyšší státní zastupitelství a Justiční akademie.

Cílem projektu je zlepšit obecné vnímání komplexní problematiky korupce v ČR, vytvořit základy pro tvorbu a posílení kodexů chování pro soudce a státní zástupce, zlepšit ochranu oznamovatelů a zvýšit povědomí veřejného sektoru (soudců, státních zástupců a zaměstnanců veřejné správy) o problematice korupce. Cílovými skupinami projektu jsou soudci, státní zástupci, zaměstnanci veřejné správy i širší veřejnost.

Klíčovými aktivitami projektu je vypracování komparativních studií, uspořádání mezinárodních konferencí a workshopů, příprava metodologie a následná školení cílových skupin, zavedení nového mechanismu sběru dat, tisk brožur a letáků a mediální kampaň zaměřená na podporu boje proti korupci.

Název Velikost Ke stažení
Tisková zpráva k zahájení projektu 552,44 KB
Projekt Zintenzivnění boje proti korupci 422,08 KB