Fáze implementace

Pátý Akční plán byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1129. Zmíněným usnesením bylo  ministryni spravedlnosti, ministru školství, mládeže a tělovýchovy a vedoucí Úřadu vlády České republiky plnit závazky v něm uvedené. Ministryni spravedlnost bylo návazně uloženo předložit vládě do 30. listopadu 2022 sebehodnotící zprávu o stavu plnění závazků uvedených v Pátém Akčním plánu.

Informace o stavu a způsobu plnění závazků uvedených v Pátém Akčním plánu jsou na základě informací od jednotlivých gestorů průběžně prezentovány, a to zpravidla ve čtvrtletních intervalech, na jednáních Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy, jako tzv. „multi-stakeholder fóra pro OGP“,  a následně zveřejněny na kartách závazků, které jsou k nahlédnutí níže.

Průběžný stav implementace závazků Čtvrtého Akčního plánu – karty závazků

Závazek: 4.1 Zveřejňování rozhodnutí nižších soudů

Závazek: 4.2 Zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů protiprávního jednání

Závazek: 4.3 Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě

Závazek: 4.4 Zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech

Závazek: 4.5 Konzultace k možnosti vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data agregované databáze poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů

Dne 3. října 2022 byl per rollam pracovní komisí schválen Harmonogram spoluvytváření Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022. Následně dne 11. října Ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo veřejné konzultace k návrhu s termínem pro zaslání připomínek do 24. října 2022. Obdržené připomínky byly následně vypořádány. V rámci veřejných konzultací separátně žádné připomínky obdrženy nebyly.

Návrh Sebehodnotící zprávy rovněž dne 10. listopadu 2022 projednala Pracovní komise, kdy k Sebehodnotící zprávě uplatnil připomínky člen Pracovní komise za Transparency International ČR, tyto připomínky byly rovněž zohledněny, resp. akceptovány, viz vypořádací tabulku.. Pracovní komise zároveň na svém jednání vládě Sebehodnotící zprávu doporučila schválit. Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 byla následně schválena usnesením vlády České republiky ze dne 7. prosince 2022 č. 1022.

Název Velikost Ke stažení
Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 465,11 KB
End of Term Self-Assessment Report on the Action Plan of the Czech Republic for Open Government Partnership 2020 to 2022 455,63 KB
Vypořádání připomínek k Závěrečné sebehodnotící zprávě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 297,61 KB
Návrh závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 458,92 KB
Harmonogram spoluvytváření Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 95,58 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.