Fáze implementace

Pátý Akční plán byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1129. Zmíněným usnesením bylo  ministryni spravedlnosti, ministru školství, mládeže a tělovýchovy a vedoucí Úřadu vlády České republiky plnit závazky v něm uvedené. Ministryni spravedlnost bylo návazně uloženo předložit vládě do 30. listopadu 2022 sebehodnotící zprávu o stavu plnění závazků uvedených v Pátém Akčním plánu.

Informace o stavu a způsobu plnění závazků uvedených v Pátém Akčním plánu jsou na základě informací od jednotlivých gestorů průběžně prezentovány, a to zpravidla ve čtvrtletních intervalech, na jednáních Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy, jako tzv. „multi-stakeholder fóra pro OGP“,  a následně zveřejněny na kartách závazků, které jsou k nahlédnutí níže.

Průběžný stav implementace závazků Čtvrtého Akčního plánu – karty závazků

Závazek: 4.1 Zveřejňování rozhodnutí nižších soudů

Závazek: 4.2 Zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů protiprávního jednání

Závazek: 4.3 Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě

Závazek: 4.4 Zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech

Závazek: 4.5 Konzultace k možnosti vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data agregované databáze poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů