Fáze vytvoření

Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy (dále jen „Pracovní komise“) na svém jednání 1. března 2022 projednala a schválila harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024 (dále též „Šestý Akční plán“ nebo „6. NAP“). Pracovní komise má v rámci procesu vytváření Šestého Akčního plánu roli tzv. „multi-stakeholder fóra“, dohlíží nad celým procesem tvorby, rozhoduje o důležitých záležitostech v rámci tohoto procesu a bude dohlížet i následnou implementaci Šestého Akčního plánu. V souladu s principy otevřeného vládnutí bude Šestý Akční plán vytvářen formou spolupráce státní správy s občany a nestátními neziskovými organizacemi, tedy participativně. Nejbližším bodem harmonogramu jsou veřejné konzultace.

Název Velikost Ke stažení
Harmonogram spoluvytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 109,09 KB