Hodnocení IRM

Zde najdete odkazy na zprávy, které se svými doporučeními vydal Nezávislý hodnotící mechanismus (Independent Reporting Mechanism, IRM) a další informace s nimi související: