Fáze vytvoření

Nová podoba všech tří závazků z předešlého Akčního plánu je uvedena v druhém národním akčním plánu s názvem Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 (dále jen „Druhý Akční plán“), který vláda schválila svým usnesením ze dne 12. listopadu 2014 č. 929.

Z důvodu ponechání původních závazků, které vzešly z konzultací k tvorbě Prvního Akčního plánu, neproběhl při sestavování Druhého Akčního plánu další konzultační proces otevřený široké veřejnosti.

Druhý Akční plán byl vytvářen v souladu s doporučeními Nezávislého hodnotícího mechanismu iniciativy OGP, který ve své zprávě Česká republika: Zpráva o vývoji 2012-2013 uvádí, že každý ze tří závazků byl splněn pouze částečně a navrhuje jednotlivá doporučení, která by měla tento stav zlepšit. Aktualizované závazky také reagovaly na úkoly stanovené Programovým prohlášením vlády Bohuslava Sobotky, které byly promítnuty do Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015.

Závazky zakotvené v Druhém Akčním plánu reflektují všechny čtyři hodnoty OGP (transparentnost, odpovědnost, občanská angažovanost, technologie a inovace). Zároveň také reagují na tzv. velké výzvy (Grand Challenges), především na zvyšování veřejné integrity (zlepšení přístupu k informacím, boj s korupcí díky přijetí zákona o státní službě a jeho prováděcích předpisů) a na zlepšení veřejných služeb (odpolitizování a profesionalizace státní správy a zavedení principů otevřených dat).

Do Druhého Akčního plánu byly zařazeny následující závazky:

• Přijetí nového zákona o státní službě zajišťujícího odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci státní správy a jeho implementace do praxe
• Zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím
• Zpřístupnění dat a informací

Název Velikost Ke stažení
Akcni-plan-OGP-2014-2016 672,76 KB
OGP-Action-plan-Czech-republic-2014-2016 577,57 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.