Boj proti korupci v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

Index vnímání korupce 2021 – Česká republika obsadila 49. příčku v celosvětovém hodnocení

25.01.2022 V Indexu vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) za rok 2021 Česká republika získala celkových 54 bodů a obsadila tak 49. příčku ze 180 zemí. Index vnímání korupce od roku 1995 každoročně zveřejňuje nezisková organizace Transparency International. Od roku 2012 se při měření Indexu vnímání korupce využívá oproti předchozím [...]

MONEYVAL zveřejnil zprávu o následném hodnocení České republiky

04.01.2022 Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy (MONEYVAL) zveřejnil dne 8. prosince 2021 druhou zprávu o následném hodnocení České republiky v této oblasti. V rámci pátého kola vzájemného hodnocení členů MONEYVAL bylo hodnoceno postupné naplňování 40 doporučení Finančního [...]

Ministerstvo spravedlnosti spouští oznamovací systém pro oznamovatele protiprávního jednání

17.12.2021 Dne 17. prosince 2021 uplyne transpoziční lhůta směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice o ochraně oznamovatelů"). Transpoziční legislativu se však v minulém volebním období přes opakované snahy Ministerstva spravedlnosti nepodařilo prosadit. [...]

Metodika k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

08.11.2021 Dne 4. listopadu 2021 vydalo Ministerstvo spravedlnosti metodiku k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Ministerstvo předpokládá průběžné úpravy a doplnění této metodiky v důsledku konzultací s dotčenými subjekty, zjišťování [...]