Boj proti korupci v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

Ministerstvo spravedlnosti vyzývá veřejnost k zapojení do veřejných konzultací k návrhu nového akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

16.09.2020 Ministerstvo spravedlnosti dnem 16. září 2020 vyhlašuje veřejné konzultace k návrhu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Cílem je shromáždění připomínek k návrhu tohoto akčního plánu, než bude předložen ke schválení vládě. Posláním mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí, [...]

Ministerstvo spravedlnosti projednalo ochranu whistleblowerů s neziskovými organizacemi

03.09.2020 Konečnou podobu návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona dnes Ministerstvo spravedlnosti projednalo se zástupci veřejného sektoru, nestátních neziskových organizací i akademické sféry. Ministerstvo spravedlnosti se v současné době intenzivně zabývá připomínkami uplatněnými k oběma návrhům v rámci [...]

MONEYVAL zveřejnil zprávu o následném procesu hodnocení České republiky

31.08.2020 Dne 26. srpna 2020 zveřejnil Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy (známý jako MONEYVAL) zprávu o následném hodnocení České republiky v této oblasti. Tato zpráva je součástí pátého kola vzájemného hodnocení členských jurisdikcí MONEYVALu a přímo navazuje na hodnotící [...]

Třicátý červenec – národní den oznamovatelů v USA

29.07.2020 Občané Spojených států amerických každoročně 30. července vzdávají poctu whistleblowerům. Letos se zaměří mimo jiné na roli oznamovatelů při řešení současných krizí. Zájemci se mohou připojit i na dálku. Před měsícem jsme zde psali o Světovém dni whistleblowerů (slaví se 23. června), nyní Vás informujeme o národním [...]