Boj proti korupci v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

Vláda schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů schválený všemi předsedy koaličních klubů ve Sněmovně

24.11.2022 Vláda dne 23. listopadu 2022 na svém jednání schválila Návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Návrh prošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením, během kterého byly vypořádány všechny uplatněné připomínky resortů i neziskového sektoru. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů byl schválen všemi předsedy koaličních poslaneckých [...]

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí jednala o návrhu zákona o ochraně oznamovatelů

15.11.2022 Dne 14. listopadu 2022 se na Úřadu vlády ČR uskutečnilo jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, kterému nově předsedal ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády JUDr. MgA. Michal Šalomoun. Rada projednala několik zásadních materiálů, k jejichž předložení se zavázala vláda ve svých programových dokumentech. [...]

V rámci českého předsednictví Radě EU jednali experti na whistleblowing

27.10.2022 Ve dnech 26.-27. 10. 2022 se v Praze v rámci českého předsednictví Radě Evropské unie uskutečnila expertní konference zástupců členských států Evropských unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska s názvem „Accountibility, Transparency and Trust: Working Level Conference on whistleblowing". Cílem konference bylo [...]

Veřejné konzultace k hodnotící zprávě uplynulého akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

11.10.2022 Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje veřejné konzultace k návrhu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022. Cílem vyhlášených veřejných konzultací je shromáždění připomínek k vyhodnocení uplynulého akčního plánu, než bude ke schválení předloženo [...]