Boj proti korupci v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

Ministerstvo spravedlnosti předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh regulace lobbování

30.11.2022 30. listopadu 2022 rozeslalo Ministerstvo spravedlnosti do mezirezortního připomínkového řízení návrh regulace lobbování. Přijetí regulace lobbování je pro Českou republiku podmínkou k čerpání prostředků z Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. „Regulace lobbingu bude vyžadovat množství politických diskuzí a kompromisů. [...]

Vláda schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů schválený všemi předsedy koaličních klubů ve Sněmovně

24.11.2022 Vláda dne 23. listopadu 2022 na svém jednání schválila Návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Návrh prošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením, během kterého byly vypořádány všechny uplatněné připomínky resortů i neziskového sektoru. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů byl schválen všemi předsedy koaličních poslaneckých [...]

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí jednala o návrhu zákona o ochraně oznamovatelů

15.11.2022 Dne 14. listopadu 2022 se na Úřadu vlády ČR uskutečnilo jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, kterému nově předsedal ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády JUDr. MgA. Michal Šalomoun. Rada projednala několik zásadních materiálů, k jejichž předložení se zavázala vláda ve svých programových dokumentech. [...]

V rámci českého předsednictví Radě EU jednali experti na whistleblowing

27.10.2022 Ve dnech 26.-27. 10. 2022 se v Praze v rámci českého předsednictví Radě Evropské unie uskutečnila expertní konference zástupců členských států Evropských unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska s názvem „Accountibility, Transparency and Trust: Working Level Conference on whistleblowing". Cílem konference bylo [...]