Boj proti korupci v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

Třicátý červenec – národní den oznamovatelů v USA

29.07.2020 Občané Spojených států amerických každoročně 30. července vzdávají poctu whistleblowerům. Letos se zaměří mimo jiné na roli oznamovatelů při řešení současných krizí. Zájemci se mohou připojit i na dálku. Před měsícem jsme zde psali o Světovém dni whistleblowerů (slaví se 23. června), nyní Vás informujeme o národním [...]

Rada vlády projednala aktuální protikorupční opatření a jmenovala nové členy

27.07.2020 Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše ve středu 22. července 2020 na svém 22. jednání projednala aktuální protikorupční opatření, pokračovala v diskuzi o roli a fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánu dohledu v oblasti veřejných zakázek a jmenovala nové členy Rady. Rada [...]

Mezinárodní platforma k ochraně oznamovatelů přijala deklaraci

02.07.2020 Platforma Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (dále jen „NEIWA“), jež sdružuje protikorupční útvary zabývající se ochranou oznamovatelů (whistleblowerů) z dvaceti jedna evropských států, přijala na on‑line jednání dne 26. června 2020 deklaraci vyzývající členské státy EU k řádné implementaci Směrnice [...]

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo návrh zákona o ochraně oznamovatelů do meziresortního připomínkového řízení

30.06.2020 Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon dnes Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení. Připomínková místa mají 20 pracovních dní na uplatnění případných připomínek. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon, které transponují směrnici [...]