Boj proti korupci v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

Zástupci Ministerstva spravedlnosti reprezentovali Českou republiku na protikorupční konferenci v Srbsku

08.11.2019 Na mezinárodní konferenci v Bělehradě zaměřené na oblast boje proti korupci vystoupili představitelé Ministerstva spravedlnosti České republiky. Vyzdvihli mezinárodní spolupráci i tuzemské úspěchy v boji proti korupci. Ve dnech 4. a 5. listopadu 2019 se v Bělehradě konala mezinárodní konference zaměřená na problematiku boje proti korupci „Kapacity, [...]

Rada EU schválila směrnici o ochraně whistleblowerů

08.10.2019 Rada EU ve formátu ministrů spravedlnosti schválila 7. října 2019 směrnici o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie. Jejím schválením vznikl společný minimální rámec pro členské státy EU v oblasti ochrany práv oznamovatelů (whistleblowerů). Příprava transpozice do českého právního řádu již probíhá. Zvýšení [...]

Rada vlády projednala aktuální protikorupční opatření

04.10.2019 Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše ve středu 2. října 2019 nasvém 21. jednání projednala důležitá protikorupční opatření, k jejichž přijetí se vláda zavázala v programovém prohlášení: novelu zákona o státním zastupitelství, novelu zákona o soudech a soudcích a novelu zákona o svobodném [...]

Pracovní komise k whistleblowingu projednala možnosti transpozice návrhu evropské směrnice oochraně oznamovatelů

30.09.2019 Pracovní komise k whistleblowingu projednala dne 26. září 2019 možnosti transpozice návrhu evropské směrnice o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowerů) do českého právního řádu. Než budou moci pracovníci Ministerstva spravedlnosti transpozici provést, musí ji ještě na evropské úrovni schválit Rada ministrů, k čemuž by mělo dojít v říjnu [...]