Boj proti korupci v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

Mezinárodní den boje proti korupci

09.12.2019 Dnes si celosvětově připomínáme Mezinárodní den boje proti korupci. Vláda současně na svém dnešním jednání schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2020. Mezinárodní den boje proti korupci se slaví 9. prosince od roku 2003. Jeho vyhlášení předcházelo přijetí Úmluvy proti korupci Valným shromážděním Organizace spojených národů [...]

Mezirezortní skupina pro boj s korupcí projednala Akční plán boje s korupcí na rok 2020 i protikorupční vzdělávání

03.12.2019 Dne 29. listopadu se naposledy v letošním roce sešla Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí. Skupina se v roce 2019 sešla již počtvrté. Tentokráte se zabývala činností pracovní skupiny k protikorupčnímu vzdělávání a Akčním plánem boje s korupcí na rok 2020. Pracovní skupina k protikorupčnímu [...]

Zástupce Ministerstva spravedlnosti prezentoval české zkušenosti s regulací lobbingu na výroční protikorupční konferenci v Římě

02.12.2019 Italské předsednictví mezivládního fóra Central Europan Initiative (CEI) uspořádalo dne 26. listopadu 2019 výroční protikorupční konferenci, v jejímž rámci vystoupil mimo jiné zástupce Ministerstva spravedlnosti České republiky s příspěvkem k regulaci lobbingu. Na konferenci byla rovněž výkonným výborem CEI a Regionální protikorupční [...]

Zástupci poslaneckých klubů se seznámili s návrhem regulace lobbování

22.11.2019 Zástupci Ministerstva spravedlnosti představili 14. listopadu 2019 poslancům návrh regulace lobbování, který má za cíl zprůhlednit legislativní proces mimo jiné tím, že veřejnost bude mít informace o kontaktech mezi lobbisty a politiky či vysokými státními úředníky. Regulace lobbování je jednou z protikorupčních priorit současné [...]