Boj proti korupci v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo Výroční zprávu o činnosti Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů v roce 2023

28.03.2024 Výroční zpráva o činnosti Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů v roce 2023 je zveřejněna na základě § 15 písm. i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Výroční zpráva o činnosti Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů v roce 2023Stáhnout

Vláda schválila návrh zákona o lobbování a související změnový zákon

07.03.2024 Vláda včera na svém jednání schválila návrh zákona o lobbování, včetně návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování. „Lobbování či lobbing neboli prosazování zájmů je jednou z legitimních součástí demokratického procesu. V současné době však nejsou pro lobbing v České republice [...]

GRECO (Skupina států proti korupci Rady Evropy) zveřejnilo doporučení uložená České republice v rámci pátého kola hodnocení

07.03.2024 V nové hodnotící zprávě GRECO zveřejnilo doporučení pro Českou republiku týkající se prevence korupce a podpory integrity ve státní správě a orgánech činných v trestním řízení. Hodnotící zpráva prostřednictvím dvaceti doporučení vybízí Českou republiku k přijetí opatření ve vztahu k integritě osob ve vrcholných [...]

Projekt „Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení“ byl úspěšně dokončen

29.12.2023 Sociologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti coby aplikačním garantem úspěšně dokončil projekt „Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení“. Projekt byl realizován díky finanční podpoře Technologické agentury České republiky v rámci programu na podporu aplikovaného [...]

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.