Boj proti korupci v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

Bylo zhodnoceno plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020, většina úkolů byla splněna

13.04.2021 Vláda dne 12. dubna 2021 vzala na vědomí nelegislativní materiál „Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020“ (dále jen „Zhodnocení“). Zmíněné Zhodnocení za uplynulé období je vládě pravidelně předkládáno do 31. března roku následujícího. Většina úkolů v rámci jednotlivých opatření byla [...]

Česká republika si zatím vede v tvorbě zákona o ochraně oznamovatelů nejlépe v EU

25.03.2021 Mezinárodní sekretariát Transparency International (TI) v Berlíně ve spolupráci s Whistleblowing International Network (WIN) v Glasgow zveřejnil hodnocení jednotlivých členských zemí EU v oblasti whistleblowingu. Zveřejněný report se týká transpozice evropské směrnice o ochraně oznamovatelů do jednotlivých národních právních řádů členských [...]

Ministerstvo spravedlnosti zahájilo realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“

19.03.2021 Ministerstvo spravedlnosti zahájilo realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“, číslo projektu GG-PDP5-001, realizovaného v rámci programu Řádná správa vyhlášeného Ministerstvem financí a spolufinancovaného [...]

Vláda schválila návrh transpozičního zákona o ochraně oznamovatelů, bude předložen Poslanecké sněmovně

01.02.2021 25. ledna 2021 vláda schválila Ministerstvem spravedlnosti předloženou transpozici „směrnice o ochraně oznamovatelů“ v podobě návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a doprovodného změnového zákona. O obou návrzích bude dál jednat Poslanecká sněmovna. Cílem návrhů je zajistit ochranu širokému okruhu osob vykonávajících [...]