Boj proti korupci v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

Ministerstva dokončila vyhodnocení plnění svých protikorupčních programů

15.04.2020 Ministerstva a další ústřední správní úřady splnily svou povinnost stanovenou Rámcovým resortním interním protikorupčním programem a v prvním čtvrtletí roku 2020 provedly vyhodnocení plnění svých Resortních interních protikorupčních programů za období 2018 - 2019. Resortní interní protikorupční programy (RIPPy) jsou soubory postupů [...]

Plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 byla zhodnoceno, naprostá většina úkolů byla splněna.

14.04.2020 Vláda na svém jednání dne 1. dubna 2020 vzala na vědomí nelegislativní materiál „Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019“ (dále jen „Zhodnocení“). Zmíněné Zhodnocení je vládě pravidelně za uplynulé období předkládáno do 31. března roku následujícího. Většina úkolů v rámci jednotlivých [...]

Skupina GRECO zhodnotila, jak Česká republika plní doporučení v oblasti prevence korupce

05.03.2020 Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje český překlad Průběžné zprávy o plnění doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO). Zpráva se týká opatření přijatých Českou republikou na základě doporučení Hodnotící zprávy čtvrtého hodnotícího kola  z dubna 2016. Ze 14 doporučení týkajících se prevence korupce ve vztahu ke členům [...]

Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo workshop k přípravě nového Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí

03.03.2020 V pondělí 2. března 2020 proběhl v prostorách Ministerstva spravedlnosti workshop k přípravě nového Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022. Jeho cílem bylo ve spolupráci se zástupci odborné i laické veřejnosti získat a následně diskutovat návrhy na možné závazky, které [...]