Boj proti korupci v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

Veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek

13.09.2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek. Vláda vnímá důležitost efektivity a transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek, proto se těmto otázkám důkladně věnuje ve svých programových dokumentech. Na základě úkolu v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 (prioritní [...]

Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy projednala plnění závazků Akčního plánu i novelu zákona

10.09.2019 Pracovní komise Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy projednala průběžný stav implementace závazků stanovených Akčním plánem České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Rovněž se zabývala novelou zákona o soudech a soudcích. Pracovní komise Rady vlády pro koordinaci boje [...]

Vláda schválila změnu v Akčním plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020

03.09.2019 Vláda České republiky schválila dne 2. září 2019 změnu usnesení o Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020. Obsah závazků i vysoký standard transparentnosti budou zachovány, naopak se sníží administrativní zátěž. Vláda usnesením ze dne 31. července 2018 č. 499 rozhodla o naplňování [...]

Pracovní komise k whistleblowingu projednala návrh evropské směrnice o ochraně oznamovatelů

30.08.2019 Pracovní komise k whistleblowingu projednala dne 30. srpna 2019 návrh evropské směrnice o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání (tzv. whistleblowerů).  Evropská směrnice v současné chvíli čeká na finální schválení Evropským parlamentem, aby mohli experti Ministerstva spravedlnosti přistoupit k její transpozici do českého právního [...]