Boj proti korupci v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

Veřejné konzultace k návrhu nového akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

16.06.2022 Ministerstvo spravedlnosti dnem 16. června 2022 vyhlašuje veřejné konzultace k návrhu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024. Cílem vyhlášených veřejných konzultací je shromáždění připomínek k návrhu tohoto akčního plánu, než bude ke schválení předložen vládě. Otevřené [...]

Nový akční plán České republiky v rámci iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí

18.03.2022 Ministerstvo spravedlnosti dnem 18. března 2022 vyhlašuje veřejné konzultace k přípravě nového Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Cílem vyhlášených veřejných konzultací je shromáždění návrhů na závazky České republiky v oblasti otevřeného vládnutí, které by mohly v následujících [...]

Brzy začne společné vytváření již šestého Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024

02.03.2022 Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy na svém jednání 1. března 2022 projednala a schválila harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024. V souladu s principy otevřeného vládnutí bude tento [...]

Index vnímání korupce 2021 – Česká republika obsadila 49. příčku v celosvětovém hodnocení

25.01.2022 V Indexu vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) za rok 2021 Česká republika získala celkových 54 bodů a obsadila tak 49. příčku ze 180 zemí. Index vnímání korupce od roku 1995 každoročně zveřejňuje nezisková organizace Transparency International. Od roku 2012 se při měření Indexu vnímání korupce využívá oproti předchozím [...]