Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program (RRIPP) stanovuje minimální rámec rezortních interních protikorupčních programů (RIPP). Jeho aplikací je v jednotlivých ústředních správních úřadech a v ostatních organizacích jimi řízených rezortů zajištěna standardizovaná strukturální a obsahová podoba RIPP jako výchozích rezortních dokumentů boje s korupcí, odpovídajících aktuálním protikorupčním dokumentům vlády.

Rámcový rezortní interní protikorupční program (RRIPP):

  1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
  2. Transparentnost
  3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
  4. Postupy při podezření na korupci
  5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Tyto části jsou v RRIPP dále rozpracovány do dílčích oblastí a vždy je obsažen základní návod, jak v jednotlivých oblastech sestavit RIPP.

Harmonogram souvisejících každoročních aktivit je následující:

  • účinnost RRIPP se vyhodnocuje ve dvouletých cyklech
  • k 31. prosinci (lichého kalendářního roku) – shromáždit údaje a vyhodnotit RIPP jednotlivými organizačními celky rezortu,
  • do 31. března (sudého kalendářního roku) – zpracovat agregovanou informaci, resp. Zprávu o RIPP,
  • do 30. dubna (sudého kalendářního roku) zaslat zprávu o RIPP útvaru pověřenému koordinací boje s korupcí na Ministerstvu spravedlnosti
  • k 30. červnu (sudého kalendářního roku) – aktualizovat RIPP a aktuální znění RIPP zveřejnit na internetové stránce rezortu.

Vyhodnocení zpráv o plnění rezortního interního protikorupčního programu ústředních správních úřadů

Vyhodnocení zpráv o plnění rezortního interního protikorupčního programu ústředních správních úřadů (Vyhodnocení zpráv o RIPP) se vypracovává se na základě úkolu 5.2.2.  RRIPP, podle kterého ministerstva a správní úřady zasílání na Ministerstvo spravedlnosti své Zprávy o RIPP k vyhodnocení. Vyhodnocení zpráv o RIPP vypracovává Oddělení boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti a na základě úkolu 5.2.3. RRIPP ho zveřejňuje zde.

Zpráva o RIPP se vypracovává ve dvouletých cyklech (vždy v sudý rok) a je zveřejňována k 1. říjnu daného roku.

Na základě požadavku části ministerstev a správních úřadů bylo pro zjednodušení a jednotné vyhodnocování vytvořeno Metodické doporučení k hodnocení rezortních interních protikorupčních programů v roce 2020. Metodické doporučení má formu časového harmonogramu a průvodce, jak postupovat a to od shromažďování údajů, přes vypracování Zprávy o plnění až po aktualizaci RIPP. Na závěr je uveden kontakt na případnou metodickou pomoc.

V roce 2022 proběhlo ve správních úřadech, ministerstvech a jejich podřízených organizacích pravidelné vyhodnocování RIPP. Vyhodnocení zpráv o plnění RIPP 2022 naleznete níže v souborech ke stažení.

Název Velikost Ke stažení
Vyhodnocení zpráv o plnění RIPP 2022 530,81 KB
Vyhodnocení zpráv o plnění RIPP 2020 872,31 KB
Metodické doporučení k vyhodnocení RIPP 2020 145,00 KB
RRIPP aktualizace 2018 999,84 KB
Příloha č. 3 RRIPP – Doporučení k řízení korupčních rizik 463,44 KB
Vyhodnocení zpráv o plněn RIPP 2018 719,96 KB
RRIPP aktualizace 2017 790,97 KB
RRIPP aktualizace 2015 508,36 KB
RRIPP material 380,81 KB
RRIPP odůvodnění 206,97 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.