Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program (RRIPP) stanovuje minimální rámec rezortních interních protikorupčních programů (RIPP). Jeho aplikací je v jednotlivých ústředních správních úřadech a v ostatních organizacích jimi řízených rezortů zajištěna standardizovaná strukturální a obsahová podoba RIPP jako výchozích rezortních dokumentů boje s korupcí, odpovídajících aktuálním protikorupčním dokumentům vlády.

Rámcový rezortní interní protikorupční program (RRIPP):

  1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
  2. Transparentnost
  3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
  4. Postupy při podezření na korupci
  5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Tyto části jsou v RRIPP dále rozpracovány do dílčích oblastí a vždy je obsažen základní návod, jak v jednotlivých oblastech sestavit RIPP.

Harmonogram souvisejících každoročních aktivit je následující:

  • účinnost RRIPP se vyhodnocuje ve dvouletých cyklech 
  • k 31. prosinci (lichého kalendářního roku) – shromáždit údaje a vyhodnotit RIPP jednotlivými organizačními celky rezortu,
  • do 31. března (sudého kalendářního roku) – zpracovat agregovanou informaci, resp. Zprávu o RIPP,
  • do 30. dubna (sudého kalendářního roku) zaslat zprávu o RIPP útvaru pověřenému koordinací boje s korupcí na Úřadu vlády ČR
  • k 30. červnu (sudého kalendářního roku) – aktualizovat RIPP a aktuální znění RIPP zveřejnit na internetové stránce rezortu.

Na téma „Rezortní interní protikorupční program“ se dne 13. února 2014 ve Strakově akademii uskutečnilo odborné diskusní fórum. Všechny prezentace a program z této akce jsou k dispozici zde.

Vyhodnocení zpráv o plnění rezortního interního protikorupčního programu ústředních správních úřadů

Vyhodnocení zpráv o plnění rezortního interního protikorupčního programu ústředních správních úřadů (Vyhodnocení zpráv o RIPP) se vypracovává se na základě úkolu 5.2.2.  RRIPP, podle kterého ministerstva a správní úřady zasílání na Úřad vlády své Zprávy o RIPP k vyhodnocení. Vyhodnocení zpráv o RIPP vypracovává Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády ČR a na základě úkolu 5.2.3. RRIPP ho zveřejňuje na internetové stránce Úřadu vlády ČR a zde.

Zpráva o RIPP se vypracovává ve dvouletých cyklech (vždy v sudý rok) a je zveřejňována k 1. říjnu daného roku. 

Název Datum Ke stažení
RRIPP—aktualizace-2018 999,84 KB
Vyhodnoceni-zprav-o-plneni-RRIPP-2018 719,96 KB
RRIPP—aktualizace-2017 790,97 KB
RRIPP–aktualizace-2015 508,36 KB
RRIPP—material 380,81 KB
RRIPP—oduvodneni 206,97 KB