Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Rada vlády“) je poradním orgánem vlády pro oblast boje s korupcí, který koordinuje a vyhodnocuje problematiku boje s korupcí.

Rada vlády zejména koordinuje a vyhodnocuje problematiku boje s korupcí a na základě poznatků z této oblasti předkládá vládě návrhy na přijetí opatření vedoucích ke snížení korupčního rizika v rámci činnosti veřejné správy a zvýšení její transparentnosti.

Rada vlády byla zřízena usnesením vlády ze dne 30. července 2014 č. 629, kterým byl rovněž schválen Statut a Jednací řád. Statut a Jednací řád byly následně novelizovány usnesením vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 38 a usnesením vlády ze dne 27. února 2018 č. 140usnesením vlády ze dne 22. srpna 2018 č. 538,usnesením vlády ze dne 21. ledna 2019 č. 56 a usnesením vlády ze dne 27. října 2022 č. 891.

V čele Rady vlády je ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D., místopředsedy Rady vlády jsou předseda vlády, ministr spravedlnosti, ministr vnitra, ministr financí, ministr zdravotnictví a ministr pro místní rozvoj. Dalšími členy jsou ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí České republiky, předseda Asociace krajů České republiky, prezident Hospodářské komory České republiky a 7 zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce. profesních komor zřizovaných státem a odborné veřejnosti.

Zde naleznete aktuální seznam členů Rady vlády.

Činnost Rady vlády se řídí Statutem a Jednacím řádem.

Rada vlády nahradila dosavadní Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí, který se naposledy sešel v červenci 2012.

Tajemníkem Rady vlády je vedoucí Oddělení boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti Mgr. Bc. Dalibor Fadrný.

Název Velikost Ke stažení
Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí – platné znění 163,33 KB
Jednací řád Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí – platné znění 144,27 KB
Seznam-clenu-Rady-vlady-pro-koordinaci-boje-s-korupci_zari_2023 117,83 KB
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2020 261,32 KB
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2019 700,88 KB
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2018 880,84 KB
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2017 529,68 KB
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí za rok 2016 773,13 KB
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí za rok 2015 764,06 KB
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí za rok 2014 339,97 KB