Fáze implementace

Většina konzultací v průběhu procesu implementace Druhého Akčního plánu se uskutečňovala v rámci jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Rada“) a jednání pracovních komisí předsedy Rady, především Pracovní komise předsedy Rady k transparentnosti státní správy (dále jen „Pracovní komise).

První fáze veřejných konzultací byla zahájena dne 31. srpna 2015, kdy byl veřejnosti předložen k dvoutýdenní konzultaci materiál s názvem Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 (dále jen „Průběžná zpráva Druhého Akčního plánu“). Vyhlášení veřejné konzultace proběhlo pomocí internetové stránky vlády České republiky www.vlada.cz a internetové stránky Rady www.korupce.cz. Možnost veřejné konzultace však ze strany veřejnosti využita nebyla. Průběžná zpráva Druhého Akčního plánu byla v rámci veřejné konzultace projednána Pracovní komisí, která ji po projednání vzala na vědomí, a následně Radou. Z procesu veřejné konzultace nevzešly žádné významné připomínky, které by mohly být v Průběžné zprávě Druhého Akčního plánu uvedeny. Průběžnou zprávu Druhého Akčního plánu vláda schválila svým usnesením ze dne 12. října 2015 č. 809. V rámci této sebehodnotící zprávy byly všechny závazky zhodnoceny jako s podstatnou úrovní dokončení.

Další fáze veřejných konzultací byla zahájena dne 29. července 2016, kdy byl předložen veřejnosti k dvoutýdenní konzultaci materiál Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 (dále jen „Závěrečná zpráva Druhého Akčního plánu“). Vyhlášení veřejné konzultace bylo rovněž zveřejněno na internetové stránce vlády České republiky www.vlada.cz a internetové stránce Rady www.korupce.cz. V období veřejné konzultace byly obdrženy, nad rámec mezirezortního připomínkového řízení, připomínky Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, člena Pracovní komise, PhDr. Ing. Jiřího Skuhrovce, člena Pracovní komise předsedy Rady k hospodárnému nakládání s majetkem státu, a PharmDr. Lubomíra Chudoby, prezidenta České lékárnické komory. Připomínky vzešlé z veřejné konzultace byly zodpovězeny a vypořádány v rámci vypořádání mezirezortního připomínkového řízení. Závěrečná zpráva Druhého Akčního plánu byla v rámci veřejné konzultace projednána i Pracovní komisí. Závěrečnou zprávu Druhého Akčního plánu vláda schválila svým usnesením ze dne 5. září 2016 č. 802.

Název Velikost Ke stažení
Zaverecna-sebehodnotici-zprava-Akcniho-planu-Ceske-republiky-Partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-na-obdobi-let-2014-az-2016 982,51 KB
End-of-Term-Self-Assessment-Open-Government-Partnership-Action-Plan-Report-of-the-Czech-Republic-2014-2016 964,05 KB
OGP-Prubezna-sebehodnotici-zprava-CR-2014-2016 933,68 KB
Mid-Term-Self-Assessment-OGP-Report-2014-2016 977,86 KB