Úmluva Organizace spojených národů proti korupci neboli United Nations Convention against Corruption (dále jen „Úmluva“) je první univerzální právní dokument v oblasti boje proti mezinárodní korupci. Úmluva zahrnuje obecné vyjádření politické vůle zúčastněných zemí k řešení korupce, která dosud nebyla ve všech státech chápána jako trestný čin a ani trestána.

Dne 4. prosince 2000 Valné shromáždění OSN ve své rezoluci č. 55/61 deklarovalo potřebu vytvořit efektivní globální nástroj pro boj s korupcí, který by úzce navazoval na Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, podepsanou v Palermu (dále jen „Palermská úmluva“). Otevřený mezivládní negociační orgán pro přípravu Úmluvy proti korupci, tzv. Ad-hoc výbor založený rezolucí VS OSN 55/61 působil po dva roky s konferenční podporou sekretariátu vídeňského Úřadu proti drogám a zločinu (UNODC) a uskutečnil celkem sedm formálních zasedání, na jejichž činnosti se podílela i Česká republika.

V současné době má Úmluva 186 smluvních stran, z toho 140 Úmluvu podepsalo. Česká republika Úmluvu podepsala dne 22. dubna 2005 na základě usnesení vlády č. 359 ze dne 23. března 2005, kterým vláda souhlasila s návrhem na podpis Úmluvy s výhradou ratifikace. Usnesením vlády č. 553 ze dne 19. července 2012 vláda souhlasila s ratifikací Úmluvy a pověřila předsedu vlády, aby Úmluvu předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky. Dne 28. 05. 2013 byl souhlas Parlamentu ČR s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky. Úmluva byla vyhlášena 23. 12. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 57 pod číslem 105/2013 Sb. m. s.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.