Boj proti korupci v České republice

Priority

  • Výkonná a nezávislá exekutiva
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti

Aktuality a tiskové zprávy

Dvacátý třetí červen – Světový den whistleblowerů

23.06.2021 Světový den whistleblowerů (World Whistlebowers Day) se slaví 23. června. Jeho cílem je zejména upozornit na problematiku whistleblowingu a roli whistleblowerů (oznamovatelů) v boji (nejen) proti korupci. Whistlebloweři jsou osoby, které upozorňují na podezřelé praktiky ohrožující či poškozující veřejný zájem, u nichž není možné nebo [...]

Bylo zhodnoceno plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020, většina úkolů byla splněna

13.04.2021 Vláda dne 12. dubna 2021 vzala na vědomí nelegislativní materiál „Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020“ (dále jen „Zhodnocení“). Zmíněné Zhodnocení za uplynulé období je vládě pravidelně předkládáno do 31. března roku následujícího. Většina úkolů v rámci jednotlivých opatření byla [...]

Česká republika si zatím vede v tvorbě zákona o ochraně oznamovatelů nejlépe v EU

25.03.2021 Mezinárodní sekretariát Transparency International (TI) v Berlíně ve spolupráci s Whistleblowing International Network (WIN) v Glasgow zveřejnil hodnocení jednotlivých členských zemí EU v oblasti whistleblowingu. Zveřejněný report se týká transpozice evropské směrnice o ochraně oznamovatelů do jednotlivých národních právních řádů členských [...]

Ministerstvo spravedlnosti zahájilo realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“

19.03.2021 Ministerstvo spravedlnosti zahájilo realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“, číslo projektu GG-PDP5-001, realizovaného v rámci programu Řádná správa vyhlášeného Ministerstvem financí a spolufinancovaného [...]