Aktuality

06.10.2020

Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě návrh zákona o ochraně oznamovatelů a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů. Předložené materiály mají transponovat do českého právního řádu evropskou směrnici. V souladu s Plánem legislativních prací předložilo Ministerstvo spravedlnosti 30. 9. 2020 vládě návrh zákona o ochraně [...]

Celý článek
16.09.2020

Ministerstvo spravedlnosti vyzývá veřejnost k zapojení do veřejných konzultací k návrhu nového akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

Ministerstvo spravedlnosti dnem 16. září 2020 vyhlašuje veřejné konzultace k návrhu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Cílem je shromáždění připomínek k návrhu tohoto akčního plánu, než bude předložen ke schválení vládě. Posláním mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí, jejímž je Česká republika již od roku 2011 členem, je [...]

Celý článek
03.09.2020

Ministerstvo spravedlnosti projednalo ochranu whistleblowerů s neziskovými organizacemi

Konečnou podobu návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona dnes Ministerstvo spravedlnosti projednalo se zástupci veřejného sektoru, nestátních neziskových organizací i akademické sféry. Ministerstvo spravedlnosti se v současné době intenzivně zabývá připomínkami uplatněnými k oběma návrhům v rámci meziresortního vypořádacího řízení. Dne 3. září se uskutečnilo [...]

Celý článek
31.08.2020

MONEYVAL zveřejnil zprávu o následném procesu hodnocení České republiky

Dne 26. srpna 2020 zveřejnil Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy (známý jako MONEYVAL) zprávu o následném hodnocení České republiky v této oblasti. Tato zpráva je součástí pátého kola vzájemného hodnocení členských jurisdikcí MONEYVALu a přímo navazuje na hodnotící zprávu České republiky z roku 2018 (české znění hodnotící zprávy [...]

Celý článek
29.07.2020

Třicátý červenec – národní den oznamovatelů v USA

Občané Spojených států amerických každoročně 30. července vzdávají poctu whistleblowerům. Letos se zaměří mimo jiné na roli oznamovatelů při řešení současných krizí. Zájemci se mohou připojit i na dálku. Před měsícem jsme zde psali o Světovém dni whistleblowerů (slaví se 23. června), nyní Vás informujeme o národním dni oznamovatelů (National Whistleblower Appreciation Day), [...]

Celý článek
27.07.2020

Rada vlády projednala aktuální protikorupční opatření a jmenovala nové členy

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše ve středu 22. července 2020 na svém 22. jednání projednala aktuální protikorupční opatření, pokračovala v diskuzi o roli a fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánu dohledu v oblasti veřejných zakázek a jmenovala nové členy Rady. Rada projednala Sektorovou analýzu korupce ve zdravotnictví, kterou v návaznosti [...]

Celý článek
02.07.2020

Mezinárodní platforma k ochraně oznamovatelů přijala deklaraci

Platforma Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (dále jen „NEIWA“), jež sdružuje protikorupční útvary zabývající se ochranou oznamovatelů (whistleblowerů) z dvaceti jedna evropských států, přijala na on‑line jednání dne 26. června 2020 deklaraci vyzývající členské státy EU k řádné implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října [...]

Celý článek
30.06.2020

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo návrh zákona o ochraně oznamovatelů do meziresortního připomínkového řízení

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon dnes Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení. Připomínková místa mají 20 pracovních dní na uplatnění případných připomínek. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon, které transponují směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října [...]

Celý článek
24.06.2020

Světový den whistleblowerů

Světový den whistleblowerů se slaví 23. června. Jeho hlavním smyslem je upozornit na problematiku whistleblowingu a roli whistleblowerů (oznamovatelů) v boji nejen proti korupci. Whistlebloweři jsou osoby, které v dobré víře a bez ohledu na vlastní prospěch upozorňují na podezřelé praktiky ohrožující veřejný zájem či veřejnost, u nichž není možné nebo účelné nápravu zjednat běžným pracovním [...]

Celý článek
15.04.2020

Ministerstva dokončila vyhodnocení plnění svých protikorupčních programů

Ministerstva a další ústřední správní úřady splnily svou povinnost stanovenou Rámcovým resortním interním protikorupčním programem a v prvním čtvrtletí roku 2020 provedly vyhodnocení plnění svých Resortních interních protikorupčních programů za období 2018 - 2019. Resortní interní protikorupční programy (RIPPy) jsou soubory postupů a opatření, které mají odstranit nebo v maximální možné míře [...]

Celý článek
14.04.2020

Plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 byla zhodnocena, naprostá většina úkolů byla splněna

Vláda na svém jednání dne 1. dubna 2020 vzala na vědomí nelegislativní materiál „Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019“ (dále jen „Zhodnocení“). Zmíněné Zhodnocení je vládě pravidelně za uplynulé období předkládáno do 31. března roku následujícího. Většina úkolů v rámci jednotlivých opatření byla splněna. Z celkového množství 37 úkolů jich [...]

Celý článek
05.03.2020

Skupina GRECO zhodnotila, jak Česká republika plní doporučení v oblasti prevence korupce

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje český překlad Průběžné zprávy o plnění doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO). Zpráva se týká opatření přijatých Českou republikou na základě doporučení Hodnotící zprávy čtvrtého hodnotícího kola  z dubna 2016. Ze 14 doporučení týkajících se prevence korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům je jedno doporučení [...]

Celý článek
03.03.2020

Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo workshop k přípravě nového Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí

V pondělí 2. března 2020 proběhl v prostorách Ministerstva spravedlnosti workshop k přípravě nového Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022. Jeho cílem bylo ve spolupráci se zástupci odborné i laické veřejnosti získat a následně diskutovat návrhy na možné závazky, které by přispěly k rozvoji otevřeného vládnutí v České [...]

Celý článek
17.02.2020

Jeroným Tejc je novým náměstkem pro koordinaci boje proti korupci

Ministerstvo spravedlnosti má nového odborného náměstka – v pátek 14. února 2020 složil služební slib nový náměstek pro řízení sekce koordinace boje proti korupci Jeroným Tejc. V prvním kole výběrového řízení vyhlášeného 11. prosince 2019, do kterého se přihlásil jeden uchazeč, neuspěl nikdo. Proto bylo 16. ledna 2020 vyhlášeno kolo druhé. V něm uspěl dosavadní náměstek člena vlády [...]

Celý článek
13.02.2020

Pozvánka na workshop k přípravě nového akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

V rámci veřejných konzultací k přípravě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí Vás zveme na veřejný workshop, který se koná se 2. března 2020 od 9:00 v prostorách Ministerstva spravedlnosti. Během workshopu, který uzavře první část veřejných konzultací, bude možné osobně prezentovat návrhy na závazky do akčního plánu a seznámit se s již obdrženými [...]

Celý článek
27.01.2020

Veřejnost se může podílet na přípravách nového akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

V pondělí 27. ledna vyhlásilo Ministerstvo spravedlnosti veřejné konzultace k přípravě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Cílem těchto konzultací je shromáždění návrhů na závazky České republiky v oblasti otevřeného vládnutí, které by mohly v následujících dvou letech přispět k otevřenějšímu vládnutí v České republice. Návrhy [...]

Celý článek
23.01.2020

Index vnímání korupce 2019 – Česká republika obsadila 44. příčku

V Indexu vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) za rok 2019 Česká republika získala celkových 56 bodů a obsadila tak 44. příčku v celosvětovém hodnocení (ze 180 zemí). Index vnímání korupce od roku 1995 každoročně zveřejňuje nezisková organizace Transparency International. Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů mezi experty, nikoliv na základě průzkumů [...]

Celý článek
22.01.2020

Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy se shodla na postupu tvorby Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 se poprvé v tomto roce sešla Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy. Komise projednala a schválila harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022. Nejbližší bodem harmonogramu (který je přílohou této aktuality) jsou veřejné konzultace, [...]

Celý článek
21.01.2020

Komentář: Proč by měla regulace lobbingu v České republice tentokrát uspět?

Na programu jednání 40. schůzce Poslanecké sněmovny, která začíná 21. ledna 2020, je mimo jiné připraven k projednání v prvním čtení návrh regulace lobbingu. Zatímco dosavadní tři pokusy o regulaci lobbingu v České republice z let 2009, 2010 a 2012 neuspěly, současný návrh by mohl mít největší šance na přijetí. Z pohledu autorů návrhu je považován za vyvážený a značně posilující transparentnost [...]

Celý článek
16.01.2020

Regulace lobbování by měla být přijata, shodla se pracovní komise

Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k lobbingu projednala 15. ledna 2020 dílčí aspekty navrhované regulace lobbování. Například oblast veřejných zakázek regulace v navržené podobě neřeší, což vnímali někteří členové jako problém. Většinově se však shodli, že regulaci je potřebné přijmout. Návrh zákona o lobbování je v současné době připraven k projednání [...]

Celý článek
15.01.2020

Téma měsíce: lobbování

Ministerstvo spravedlnosti je předkladatelem návrhu zákona o lobbování a doprovodného změnového zákona, které jsou aktuálně zařazeny na programu jednání Poslanecké sněmovny. Cílem navrhované regulace je mimo jiné zvýšení transparentnosti legislativního procesu a stanovení vymahatelných pravidel pro komunikaci mezi lobbisty a lobbovanými. V měsíci lednu se proto budeme na webu www.korupce.cz problematice [...]

Celý článek