Aktuality

05.03.2020

Skupina GRECO zhodnotila, jak Česká republika plní doporučení v oblasti prevence korupce

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje český překlad Průběžné zprávy o plnění doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO). Zpráva se týká opatření přijatých Českou republikou na základě doporučení Hodnotící zprávy čtvrtého hodnotícího kola  z dubna 2016. Ze 14 doporučení týkajících se prevence korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům je jedno doporučení [...]

Celý článek
03.03.2020

Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo workshop k přípravě nového Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí

V pondělí 2. března 2020 proběhl v prostorách Ministerstva spravedlnosti workshop k přípravě nového Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022. Jeho cílem bylo ve spolupráci se zástupci odborné i laické veřejnosti získat a následně diskutovat návrhy na možné závazky, které by přispěly k rozvoji otevřeného vládnutí v České [...]

Celý článek
17.02.2020

Jeroným Tejc je novým náměstkem pro koordinaci boje proti korupci

Ministerstvo spravedlnosti má nového odborného náměstka – v pátek 14. února 2020 složil služební slib nový náměstek pro řízení sekce koordinace boje proti korupci Jeroným Tejc. V prvním kole výběrového řízení vyhlášeného 11. prosince 2019, do kterého se přihlásil jeden uchazeč, neuspěl nikdo. Proto bylo 16. ledna 2020 vyhlášeno kolo druhé. V něm uspěl dosavadní náměstek člena vlády [...]

Celý článek
13.02.2020

Pozvánka na workshop k přípravě nového akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

V rámci veřejných konzultací k přípravě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí Vás zveme na veřejný workshop, který se koná se 2. března 2020 od 9:00 v prostorách Ministerstva spravedlnosti. Během workshopu, který uzavře první část veřejných konzultací, bude možné osobně prezentovat návrhy na závazky do akčního plánu a seznámit se s již obdrženými [...]

Celý článek
27.01.2020

Veřejnost se může podílet na přípravách nového akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

V pondělí 27. ledna vyhlásilo Ministerstvo spravedlnosti veřejné konzultace k přípravě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Cílem těchto konzultací je shromáždění návrhů na závazky České republiky v oblasti otevřeného vládnutí, které by mohly v následujících dvou letech přispět k otevřenějšímu vládnutí v České republice. Návrhy [...]

Celý článek
23.01.2020

Index vnímání korupce 2019 – Česká republika obsadila 44. příčku

V Indexu vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) za rok 2019 Česká republika získala celkových 56 bodů a obsadila tak 44. příčku v celosvětovém hodnocení (ze 180 zemí). Index vnímání korupce od roku 1995 každoročně zveřejňuje nezisková organizace Transparency International. Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů mezi experty, nikoliv na základě průzkumů [...]

Celý článek
22.01.2020

Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy se shodla na postupu tvorby Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 se poprvé v tomto roce sešla Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy. Komise projednala a schválila harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022. Nejbližší bodem harmonogramu (který je přílohou této aktuality) jsou veřejné konzultace, [...]

Celý článek
21.01.2020

Komentář: Proč by měla regulace lobbingu v České republice tentokrát uspět?

Na programu jednání 40. schůzce Poslanecké sněmovny, která začíná 21. ledna 2020, je mimo jiné připraven k projednání v prvním čtení návrh regulace lobbingu. Zatímco dosavadní tři pokusy o regulaci lobbingu v České republice z let 2009, 2010 a 2012 neuspěly, současný návrh by mohl mít největší šance na přijetí. Z pohledu autorů návrhu je považován za vyvážený a značně posilující transparentnost [...]

Celý článek
16.01.2020

Regulace lobbování by měla být přijata, shodla se pracovní komise

Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k lobbingu projednala 15. ledna 2020 dílčí aspekty navrhované regulace lobbování. Například oblast veřejných zakázek regulace v navržené podobě neřeší, což vnímali někteří členové jako problém. Většinově se však shodli, že regulaci je potřebné přijmout. Návrh zákona o lobbování je v současné době připraven k projednání [...]

Celý článek
15.01.2020

Téma měsíce: lobbování

Ministerstvo spravedlnosti je předkladatelem návrhu zákona o lobbování a doprovodného změnového zákona, které jsou aktuálně zařazeny na programu jednání Poslanecké sněmovny. Cílem navrhované regulace je mimo jiné zvýšení transparentnosti legislativního procesu a stanovení vymahatelných pravidel pro komunikaci mezi lobbisty a lobbovanými. V měsíci lednu se proto budeme na webu www.korupce.cz problematice [...]

Celý článek
19.12.2019

O darech a poděkováních nejen vánočních, aneb pozor na možnost skryté korupce

Advent, období klidu a rozjímání, pro mnoho lidí také ideální čas pro poděkování svým obchodním či pracovním partnerům za spolupráci. Co je ale vhodné a přiměřené? Poděkování, pokud je upřímné, je hezké gesto, kterým ukazujeme druhým, že si vážíme jejich práce i jich samých. Pokud chceme k poděkování přidat i nějaký dárek, je potřeba, aby nedošlo k nepochopení, nebo dokonce [...]

Celý článek
11.12.2019

Lobbování a jeho regulace – rozhovor ředitele Odboru střetu zájmů a boje proti korupci s redaktorem Světa neziskovek

Ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti JUDr. Jiří Kapras odpovídal na dotazy redaktora portálu Svět neziskovek na téma regulace lobbingu. V rozhovoru mimo jiné vysvětluje, jaké případné dopady bude mít zákon na nevládní organizace a zda se bude týkat také osob vykonávajících lobbistickou činnost „ve veřejném zájmu“. Vláda návrh zákona o lobbování schválila [...]

Celý článek
09.12.2019

Mezinárodní den boje proti korupci

Dnes si celosvětově připomínáme Mezinárodní den boje proti korupci. Vláda současně na svém dnešním jednání schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2020. Mezinárodní den boje proti korupci se slaví 9. prosince od roku 2003. Jeho vyhlášení předcházelo přijetí Úmluvy proti korupci Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 31. října téhož roku. Protože se Česká republika k této [...]

Celý článek
03.12.2019

Mezirezortní skupina pro boj s korupcí projednala Akční plán boje s korupcí na rok 2020 i protikorupční vzdělávání

Dne 29. listopadu se naposledy v letošním roce sešla Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí. Skupina se v roce 2019 sešla již počtvrté. Tentokráte se zabývala činností pracovní skupiny k protikorupčnímu vzdělávání a Akčním plánem boje s korupcí na rok 2020. Pracovní skupina k protikorupčnímu vzdělávání, součást Mezirezortní skupiny pro boj s korupcí, [...]

Celý článek
02.12.2019

Zástupce Ministerstva spravedlnosti prezentoval české zkušenosti s regulací lobbingu na výroční protikorupční konferenci v Římě

Italské předsednictví mezivládního fóra Central Europan Initiative (CEI) uspořádalo dne 26. listopadu 2019 výroční protikorupční konferenci, v jejímž rámci vystoupil mimo jiné zástupce Ministerstva spravedlnosti České republiky s příspěvkem k regulaci lobbingu. Na konferenci byla rovněž výkonným výborem CEI a Regionální protikorupční iniciativou přijata deklarace k posílení mezinárodní spolupráce [...]

Celý článek
22.11.2019

Zástupci poslaneckých klubů se seznámili s návrhem regulace lobbování

Zástupci Ministerstva spravedlnosti představili 14. listopadu 2019 poslancům návrh regulace lobbování, který má za cíl zprůhlednit legislativní proces mimo jiné tím, že veřejnost bude mít informace o kontaktech mezi lobbisty a politiky či vysokými státními úředníky. Regulace lobbování je jednou z protikorupčních priorit současné vlády a stejně tak po jeho regulaci volají i mezinárodní [...]

Celý článek
13.11.2019

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje dotační řízení v oblasti Prevence korupčního jednání

Ministerstvo spravedlnosti dnes zveřejnilo Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2020 na programy v rámci dotačního titulu Prevence korupčního jednání. Do dotačního řízení se zařazují žádosti subjektů podané nejpozději do 15. prosince 2019, na dotační titul je pro rok 2020 alokována částka 4 mil. Kč. Dotační titul Prevence korupčního jednání převzalo Ministerstvo spravedlnosti [...]

Celý článek
08.11.2019

Zástupci Ministerstva spravedlnosti reprezentovali Českou republiku na protikorupční konferenci v Srbsku

Na mezinárodní konferenci v Bělehradě zaměřené na oblast boje proti korupci vystoupili představitelé Ministerstva spravedlnosti České republiky. Vyzdvihli mezinárodní spolupráci i tuzemské úspěchy v boji proti korupci. Ve dnech 4. a 5. listopadu 2019 se v Bělehradě konala mezinárodní konference zaměřená na problematiku boje proti korupci „Kapacity, kompetence a koordinace státních orgánů v boji proti korupci" [...]

Celý článek
08.10.2019

Rada EU schválila směrnici o ochraně whistleblowerů

Rada EU ve formátu ministrů spravedlnosti schválila 7. října 2019 směrnici o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie. Jejím schválením vznikl společný minimální rámec pro členské státy EU v oblasti ochrany práv oznamovatelů (whistleblowerů). Příprava transpozice do českého právního řádu již probíhá. Zvýšení ochrany oznamovatelů je prioritou vlády České republiky, což vyplývá [...]

Celý článek
04.10.2019

Rada vlády projednala aktuální protikorupční opatření

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše ve středu 2. října 2019 nasvém 21. jednání projednala důležitá protikorupční opatření, k jejichž přijetí se vláda zavázala v programovém prohlášení: novelu zákona o státním zastupitelství, novelu zákona o soudech a soudcích a novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. Všechny zmíněné novely bude v říjnu [...]

Celý článek
30.09.2019

Pracovní komise k whistleblowingu projednala možnosti transpozice návrhu evropské směrnice oochraně oznamovatelů

Pracovní komise k whistleblowingu projednala dne 26. září 2019 možnosti transpozice návrhu evropské směrnice o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowerů) do českého právního řádu. Než budou moci pracovníci Ministerstva spravedlnosti transpozici provést, musí ji ještě na evropské úrovni schválit Rada ministrů, k čemuž by mělo dojít v říjnu tohoto roku. V návaznosti na minulé jednání pracovní [...]

Celý článek
27.09.2019

Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí projednala problematiku protikorupčních programů na úřadech

V pátek 20. září se potřetí v tomto roce sešla Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí. Projednala zprávu z monitoringu implementace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP), metodické doporučení k vyhodnocení rezortních interních protikorupčních programů (RIPP) pro rok 2020 a přípravu Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020. V prvním čtvrtletí roku 2019 proběhly [...]

Celý článek
13.09.2019

Veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek. Vláda vnímá důležitost efektivity a transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek, proto se těmto otázkám důkladně věnuje ve svých programových dokumentech. Na základě úkolu v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 (prioritní oblast Hospodárné nakládání s majetkem státu) byl ÚOHS ve [...]

Celý článek
10.09.2019

Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy projednala plnění závazků Akčního plánu i novelu zákona

Pracovní komise Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy projednala průběžný stav implementace závazků stanovených Akčním plánem České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Rovněž se zabývala novelou zákona o soudech a soudcích. Pracovní komise Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní [...]

Celý článek
03.09.2019

Vláda schválila změnu v Akčním plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020

Vláda České republiky schválila dne 2. září 2019 změnu usnesení o Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020. Obsah závazků i vysoký standard transparentnosti budou zachovány, naopak se sníží administrativní zátěž. Vláda usnesením ze dne 31. července 2018 č. 499 rozhodla o naplňování závazků České republiky v rámci členství v mezinárodní [...]

Celý článek
30.08.2019

Pracovní komise k whistleblowingu projednala návrh evropské směrnice o ochraně oznamovatelů

Pracovní komise k whistleblowingu projednala dne 30. srpna 2019 návrh evropské směrnice o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání (tzv. whistleblowerů).  Evropská směrnice v současné chvíli čeká na finální schválení Evropským parlamentem, aby mohli experti Ministerstva spravedlnosti přistoupit k její transpozici do českého právního řádu. Zvýšení ochrany oznamovatelů je prioritou vlády České [...]

Celý článek
23.08.2019

Ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci odpovídal v rozhovoru na dotazy k regulaci lobbingu

Ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti JUDr. Jiří Kapras odpovídal na dotazy redaktora portálu Hlídací pes na téma regulace lobbingu. V rozhovoru mimo jiné vysvětluje, jak by měla nová regulace v praxi vypadat. Návrh zákona o lobbování a návrh doprovodného změnového zákona vláda schválila 30. července 2019 a předložila sněmovně. O dalším osudu návrhů tak dál rozhodne [...]

Celý článek
30.07.2019

Vláda schválila návrh regulace lobbingu, bude předložen Poslanecké sněmovně

30. července 2019 vláda schválila Ministerstvem spravedlnosti navrhovanou regulaci lobbingu. O jeho dalším osudu bude dál jednat Poslanecká sněmovna. Vláda se k regulaci lobbingu zavázala ve svém programovém prohlášení a Vládní koncepci boje s korupcí. Regulaci lobbingu rovněž doporučuje Skupina států proti korupci (GRECO). Cílem navržené regulace je především zprůhlednit legislativní proces a umožnit veřejnosti [...]

Celý článek
17.07.2019

Rada vlády projednala aktuální protikorupční opatření

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše v úterý dne 16. července 2019 na svém 20. jednání projednala důležitá protikorupční opatření, k jejichž přijetí se vláda zavázala v programovém prohlášení: regulaci lobbingu a ochranu oznamovatelů. Návrh regulace lobbingu bude brzy předložen vládě k rozhodnutí o jeho postoupení Parlamentu a návrh [...]

Celý článek
02.07.2019

Česká republika obstála při hodnocení pokroku ve splnění doporučení z Pracovní skupiny OECD proti zahraničnímu podplácení, má ale stále prostor pro zlepšení

Pracovní skupina proti zahraničnímu podplácení při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na svém plenárním zasedání ve dnech 25. ‑ 28. června 2019 projednala a přijala zprávu o pokroku České republiky v boji proti zahraničnímu podplácení. Ze 17 doporučení se České republice podařilo 4 splnit zcela, 10 částečně a pouze 3 prozatím nesplnila. Doporučení byla České republice udělena [...]

Celý článek
16.05.2019

Zahraniční podplácení

Trestný čin, který je rizikem pro mezinárodní obchod Ministerstvo spravedlnosti se spolu s Nejvyšším státním zastupitelstvím, Národní centrálou proti organizovanému zločinu, Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturami CzechTrade a CzechInvest, podílelo na přípravě informační brožury věnované problematice zahraničního podplácení, která českým společnostem poskytuje informace o rizicích a postihu tohoto [...]

Celý článek
16.04.2019

Pozvánka k zapojení do veřejné konzultace k revizi Doporučení Rady OECD k dalšímu boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích z roku 2009

Pracovní skupina OECD proti zahraničnímu podplácení (dále jen „Pracovní skupina“) se u příležitosti desetiletého výročí přijetí Doporučení Rady OECD k dalšímu boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (dále jen „Doporučení“) rozhodla vyhlásit veřejnou konzultaci k jeho revizi a aktualizaci a zapojit do tohoto procesu širokou odbornou [...]

Celý článek
11.03.2019

Akční plán boje s korupcí na rok 2019

Vláda na svém jednání dne 11. března 2019 schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2019. Akční plán boje s korupcí na rok 2019 je prvním akčním plánem, jímž se realizuje Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“) a rovněž prvním akčním plánem současné koaliční vlády. Akční plán boje s korupcí na rok 2019 vychází ze struktury Koncepce, a obsahuje legislativní [...]

Celý článek
29.01.2019

Česká republika se zlepšila v žebříčku vnímání korupce

Česká republika pokračuje ve zlepšujícím se trendu v oblasti korupce, letos dosáhla zatím nejlepšího bodového zisku v rámci prestižního žebříčku vnímání korupce každoročně zveřejňovaného Transparency International. Česká republika v rámci každoročně zveřejňovaného žebříčku vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) mezinárodní neziskovou organizací Transparency International [...]

Celý článek
01.01.2019

Převedení agendy boje s korupcí

Vláda svým usnesením ze dne 3. prosince 2018 č. 818 schválila s účinností od 1. ledna 2019 převedení agendy boje s korupcí z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo spravedlnosti včetně přenesení odpovědnosti za plnění úkolů uložených v této oblasti na ministra spravedlnosti.

Celý článek