Aktuality

08.10.2019

Rada EU schválila směrnici o ochraně whistleblowerů

Rada EU ve formátu ministrů spravedlnosti schválila 7. října 2019 směrnici o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie. Jejím schválením vznikl společný minimální rámec pro členské státy EU v oblasti ochrany práv oznamovatelů (whistleblowerů). Příprava transpozice do českého právního řádu již probíhá. Zvýšení ochrany oznamovatelů je prioritou vlády České republiky, což vyplývá [...]

Celý článek
04.10.2019

Rada vlády projednala aktuální protikorupční opatření

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše ve středu 2. října 2019 nasvém 21. jednání projednala důležitá protikorupční opatření, k jejichž přijetí se vláda zavázala v programovém prohlášení: novelu zákona o státním zastupitelství, novelu zákona o soudech a soudcích a novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. Všechny zmíněné novely bude v říjnu [...]

Celý článek
30.09.2019

Pracovní komise k whistleblowingu projednala možnosti transpozice návrhu evropské směrnice oochraně oznamovatelů

Pracovní komise k whistleblowingu projednala dne 26. září 2019 možnosti transpozice návrhu evropské směrnice o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowerů) do českého právního řádu. Než budou moci pracovníci Ministerstva spravedlnosti transpozici provést, musí ji ještě na evropské úrovni schválit Rada ministrů, k čemuž by mělo dojít v říjnu tohoto roku. V návaznosti na minulé jednání pracovní [...]

Celý článek
27.09.2019

Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí projednala problematiku protikorupčních programů na úřadech

V pátek 20. září se potřetí v tomto roce sešla Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí. Projednala zprávu z monitoringu implementace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP), metodické doporučení k vyhodnocení rezortních interních protikorupčních programů (RIPP) pro rok 2020 a přípravu Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020. V prvním čtvrtletí roku 2019 proběhly [...]

Celý článek
13.09.2019

Veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek. Vláda vnímá důležitost efektivity a transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek, proto se těmto otázkám důkladně věnuje ve svých programových dokumentech. Na základě úkolu v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 (prioritní oblast Hospodárné nakládání s majetkem státu) byl ÚOHS ve [...]

Celý článek
10.09.2019

Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy projednala plnění závazků Akčního plánu i novelu zákona

Pracovní komise Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy projednala průběžný stav implementace závazků stanovených Akčním plánem České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Rovněž se zabývala novelou zákona o soudech a soudcích. Pracovní komise Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní [...]

Celý článek
03.09.2019

Vláda schválila změnu v Akčním plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020

Vláda České republiky schválila dne 2. září 2019 změnu usnesení o Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020. Obsah závazků i vysoký standard transparentnosti budou zachovány, naopak se sníží administrativní zátěž. Vláda usnesením ze dne 31. července 2018 č. 499 rozhodla o naplňování závazků České republiky v rámci členství v mezinárodní [...]

Celý článek
30.08.2019

Pracovní komise k whistleblowingu projednala návrh evropské směrnice o ochraně oznamovatelů

Pracovní komise k whistleblowingu projednala dne 30. srpna 2019 návrh evropské směrnice o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání (tzv. whistleblowerů).  Evropská směrnice v současné chvíli čeká na finální schválení Evropským parlamentem, aby mohli experti Ministerstva spravedlnosti přistoupit k její transpozici do českého právního řádu. Zvýšení ochrany oznamovatelů je prioritou vlády České [...]

Celý článek
23.08.2019

Ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci odpovídal v rozhovoru na dotazy k regulaci lobbingu

Ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti JUDr. Jiří Kapras odpovídal na dotazy redaktora portálu Hlídací pes na téma regulace lobbingu. V rozhovoru mimo jiné vysvětluje, jak by měla nová regulace v praxi vypadat. Návrh zákona o lobbování a návrh doprovodného změnového zákona vláda schválila 30. července 2019 a předložila sněmovně. O dalším osudu návrhů tak dál rozhodne [...]

Celý článek
30.07.2019

Vláda schválila návrh regulace lobbingu, bude předložen Poslanecké sněmovně

30. července 2019 vláda schválila Ministerstvem spravedlnosti navrhovanou regulaci lobbingu. O jeho dalším osudu bude dál jednat Poslanecká sněmovna. Vláda se k regulaci lobbingu zavázala ve svém programovém prohlášení a Vládní koncepci boje s korupcí. Regulaci lobbingu rovněž doporučuje Skupina států proti korupci (GRECO). Cílem navržené regulace je především zprůhlednit legislativní proces a umožnit veřejnosti [...]

Celý článek
17.07.2019

Rada vlády projednala aktuální protikorupční opatření

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše v úterý dne 16. července 2019 na svém 20. jednání projednala důležitá protikorupční opatření, k jejichž přijetí se vláda zavázala v programovém prohlášení: regulaci lobbingu a ochranu oznamovatelů. Návrh regulace lobbingu bude brzy předložen vládě k rozhodnutí o jeho postoupení Parlamentu a návrh [...]

Celý článek
02.07.2019

Česká republika obstála při hodnocení pokroku ve splnění doporučení z Pracovní skupiny OECD proti zahraničnímu podplácení, má ale stále prostor pro zlepšení

Pracovní skupina proti zahraničnímu podplácení při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na svém plenárním zasedání ve dnech 25. ‑ 28. června 2019 projednala a přijala zprávu o pokroku České republiky v boji proti zahraničnímu podplácení. Ze 17 doporučení se České republice podařilo 4 splnit zcela, 10 částečně a pouze 3 prozatím nesplnila. Doporučení byla České republice udělena [...]

Celý článek
16.05.2019

Zahraniční podplácení

Trestný čin, který je rizikem pro mezinárodní obchod Ministerstvo spravedlnosti se spolu s Nejvyšším státním zastupitelstvím, Národní centrálou proti organizovanému zločinu, Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturami CzechTrade a CzechInvest, podílelo na přípravě informační brožury věnované problematice zahraničního podplácení, která českým společnostem poskytuje informace o rizicích a postihu tohoto [...]

Celý článek
16.04.2019

Pozvánka k zapojení do veřejné konzultace k revizi Doporučení Rady OECD k dalšímu boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích z roku 2009

Pracovní skupina OECD proti zahraničnímu podplácení (dále jen „Pracovní skupina“) se u příležitosti desetiletého výročí přijetí Doporučení Rady OECD k dalšímu boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (dále jen „Doporučení“) rozhodla vyhlásit veřejnou konzultaci k jeho revizi a aktualizaci a zapojit do tohoto procesu širokou odbornou [...]

Celý článek
11.03.2019

Akční plán boje s korupcí na rok 2019

Vláda na svém jednání dne 11. března 2019 schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2019. Akční plán boje s korupcí na rok 2019 je prvním akčním plánem, jímž se realizuje Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“) a rovněž prvním akčním plánem současné koaliční vlády. Akční plán boje s korupcí na rok 2019 vychází ze struktury Koncepce, a obsahuje legislativní [...]

Celý článek
29.01.2019

Česká republika se zlepšila v žebříčku vnímání korupce

Česká republika pokračuje ve zlepšujícím se trendu v oblasti korupce, letos dosáhla zatím nejlepšího bodového zisku v rámci prestižního žebříčku vnímání korupce každoročně zveřejňovaného Transparency International. Česká republika v rámci každoročně zveřejňovaného žebříčku vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) mezinárodní neziskovou organizací Transparency International [...]

Celý článek
01.01.2019

Převedení agendy boje s korupcí

Vláda svým usnesením ze dne 3. prosince 2018 č. 818 schválila s účinností od 1. ledna 2019 převedení agendy boje s korupcí z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo spravedlnosti včetně přenesení odpovědnosti za plnění úkolů uložených v této oblasti na ministra spravedlnosti.

Celý článek