Fáze Vytvoření

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 se poprvé v rámci procesu vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022 (dále též „Pátý Akční plán“ nebo „5. NAP“) sešla Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí atransparentnosti státní správy (dále jen „Pracovní komise“). Pracovní komise má v rámci procesu vytváření Pátého Akčního plánu roli tzv. „multi-stakeholder fóra“, dohlíží nad celým procesem tvorby, rozhoduje o důležitých záležitostech v rámci tohoto procesu a bude dohlížet i naslednou implementaci thoto akčního plánu. Pracovní komise na svém projednala a schválila Harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022. Dalším krokem v rámci naplňování schváleného harmonogramu bude zahájení veřejných konzultací ke sběru podnětů na závazky Pátého Akčního plánu.

V pondělí 27. ledna 2020 vyhlásilo Ministerstvo spravedlnosti veřejné konzultace k přípravě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Cílem těchto konzultací je shromáždění návrhů na závazky České republiky v oblasti otevřeného vládnutí, které by mohly v následujících dvou letech přispět k otevřenějšímu vládnutí v České republice. Návrhy na závazky mohou zájemci zasílat písemně nejpozději do 24. února 2020 nebo je osobně prezentovat na veřejném workshopu,který se uskuteční 2. března 2020 a kterým první kolo veřejných konzultací skončí. Více podrobností o konkrétní podobě možných závazků naleznete v podrobném doprovodném dokumentu k veřejným konzultacím.

Název Datum Ke stažení
Harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022 152,10 KB
Doprovodný materiál k veřejným konzultacím k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022 319,41 KB