Fáze vytvoření

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 se poprvé v rámci procesu vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 (dále též „Pátý Akční plán“ nebo „5. NAP“) sešla Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy (dále jen „Pracovní komise“). Pracovní komise má v rámci procesu vytváření Pátého Akčního plánu roli tzv. „multi-stakeholder fóra“, dohlíží nad celým procesem tvorby, rozhoduje o důležitých záležitostech v rámci tohoto procesu a bude dohlížet i naslednou implementaci thoto akčního plánu. Pracovní komise na svém projednala a schválila Harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022. Dalším krokem v rámci naplňování schváleného harmonogramu bude zahájení veřejných konzultací ke sběru podnětů na závazky Pátého Akčního plánu.

V pondělí 27. ledna 2020 vyhlásilo Ministerstvo spravedlnosti veřejné konzultace k přípravě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Cílem těchto konzultací je shromáždění návrhů na závazky České republiky v oblasti otevřeného vládnutí, které by mohly v následujících dvou letech přispět k otevřenějšímu vládnutí v České republice. Více podrobností o konkrétní podobě možných závazků naleznete v podrobném doprovodném dokumentu k veřejným konzultacím.Návrhy na závazky mohli zájemci zasílat písemně nejpozději do 24. února 2020 nebo je osobně prezentovat na veřejném workshopu,který se uskutečnil dne 2. března 2020 a kterým první kolo veřejných konzultací skončilo.

Dne 10. března 2020 se následně konalo jednání Pracovní komise, která projednala dosud obdržené návrhy na závazky, včetně těch, které byly formulovány ještě na jejím jednání, a u většiny návrhů přijala doporučující nebo nedoporučující stanovisko vzhledem k jejich dalšímu projednávání s možnými gestory. Na jednání formulované závěry Pracovní komise byly z procedurálních důvodů následně přijaty formou hlasování per rollam. Vzhledem k vypuknutí pandemie Covid-19 a k souvisejícím omezujícím opatřením byla Pracovní komisi následně navržena aktualizace harmonogramu vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022. Pracovní komise aktualizovaný harmonogram schválila per rolam dne 18. května 2020. Veškeré další aktivity byly tímto harmonogramem posunuty tak, aby mohly proběhnout v požadované formě a kvalitě.

Návazně na proběhlé konzultace s potenciálními gestory závazků proběhlo dne 8. září 2020 další jednání Pracovní komise, kde byla Pracovní komise seznámena s výsledky konzultací s gestory a na jejich základě doporučila, případně nedoporučila, jejich zařazení do Pátého Akčního plánu. Na jednání byl ještě dodatečně prezentován poslední návrh na závazek, který návazně na proběhlé veřejné konzultace vzešel ze samostatného jednání zástupců Ministerstva spravedlnosti a Úřadu vlády ČR. Závěry pracovní komise byly na základě proběhlé diskuze opět přijaty částečně v rámci tohoto jednání a částečně v rámci následného hlasování per rollam. Zmíněného jednání se nově oproti předchozím jednáním účastnili někteří členové a hosté i vzdáleně prostřednictvím videokonference.

Návrh Pátého Akčního plánu byl dne 16. září 2020 rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení a zaslán členům Pracovní komise k jejich připomínkám. Zároveň byly v délce 10 pracovních dní opět vyhlášeny veřejné konzultace s žádostí o připomínky ze strany široké veřejnosti. Obdržené připomínky byly vypořádány bez rozporu. Pátý Akční plán byl následně projednán Pracovní komisí.

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1129.

Název Velikost Ke stažení
Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 1,06 MB
Action Plan of the Czech Republic Open Government Partnership for 2020 to 2022 1,06 MB
Vypořádání připomínek k Akčnímu plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 497,29 KB
Návrh Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 – pro veřejné konzultace 945,79 KB
Harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022 – aktualizace k 18. 5. 2020 195,90 KB
Záznam z 1. veřejného workshopu k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2020 491,36 KB
Prezenční listina 1. veřejného workshopu k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2020 288,41 KB
Doprovodná prezentace k 1. veřejnému workshopu k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2020 908,54 KB
Doprovodný materiál k veřejným konzultacím k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022 319,41 KB
Harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022 – původní verze 152,10 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.