Fáze implementace

V dubnu 2013 byl ukončen dvanáctiměsíční implementační cyklus Prvního Akčního plánu. O tom, do jaké míry se České republice podařilo v období duben 2012 až duben 2013 naplnit stanovené závazky Prvního Akčního plánu, informuje materiál Zhodnocení plnění Akčního plánu České republiky.

Partnerství pro otevřené vládnutí v roce 2012 a jeho aktualizace. Z kapitoly II materiálu s názvem Zhodnocení plnění Akčního plánu České republiky v roce 2012 (dále jen „Zhodnocení Prvního Akčního plánu“) vyplývá, že ve sledovaném období se nepodařilo stanovené závazky jako celek naplnit, a to především z důvodů jejich rozsáhlosti a složitosti. Následně proto byly všechny tři závazky Prvního Akčního plánu aktualizovány a začleněny do kapitoly III materiálu s názvem Aktualizace Akčního plánu České republiky „Partnerství pro otevřené vládnutí“ (dále jen „Aktualizovaný První Akční plán“). Materiál vláda schválila svým usnesením ze dne 19. června 2013 č. 477 a Řídícímu výboru OGP byl zaslán dne 28. června 2013.

Na plnění závazků z Aktualizovaného Prvního Akčního plánu však měla do jisté míry vliv nepříznivá politická situace. V červnu 2013 zažila Česká republika pád Nečasovy vlády, s nímž bylo ukončeno i působení místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí. V červenci 2013 byla jmenována nová úřednická vláda v čele s premiérem Jiřím Rusnokem, která však v srpnu 2013 nezískala důvěru Poslanecké sněmovny. Ještě v témže měsíci došlo k rozpuštění samotné Poslanecké sněmovny. Vzhledem k této situaci byl Jiří Rusnok pověřen vedením vlády jako vlády v demisi až do vytvoření nové politické vlády po předčasných volbách v říjnu 2013. Aktivity, které byly původně v gesci místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, převzal předseda vlády v demisi. Až v polovině ledna 2014 byl Bohuslav Sobotka, předseda vítězné politické strany, jmenován novým premiérem. Nová vláda byla jmenována dne 29. ledna 2014.

Došlo také k organizačním změnám v Úřadu vlády ČR. Rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR byla v srpnu 2013 zrušena Sekce a její úkoly související s agendou OGP tak převzal Odbor pro koordinaci boje s korupcí. Odbor však byl v březnu 2014 rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR rovněž zrušen, přičemž jeho dosavadní úkoly převzalo nově vzniklé Oddělení boje s korupcí. I přesto, že výše zmíněna politická situace ovlivnila zpomalení procesu plnění závazků z Aktualizovaného Prvního Akčního plánu, podařilo se některé dílčí kroky uskutečnit.

V listopadu 2014, na základě úkolu stanoveném v usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 477, byl vládě předložen materiál s názvem Informace o dosavadním plnění Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí a o dalším působení České republiky v iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí, který vláda schválila, společně s novým druhým národním akčním plánem, svým usnesením ze dne 12. listopadu 2014 č. 929. I přesto, že se dosud nepodařilo žádný ze tří závazků splnit, usilovně se na jejich naplnění pracovalo i nadále.

Název Velikost Ke stažení
Zhodnoceni-AP-OGP-2012 584,20 KB
Zhodnoceni-AP-OGP-AJ 530,94 KB