Téma měsíce: lobbování

Ministerstvo spravedlnosti je předkladatelem návrhu zákona o lobbování a doprovodného změnového zákona, které jsou aktuálně zařazeny na programu jednání Poslanecké sněmovny. Cílem navrhované regulace je mimo jiné zvýšení transparentnosti legislativního procesu a stanovení vymahatelných pravidel pro komunikaci mezi lobbisty a lobbovanými.

V měsíci lednu se proto budeme na webu www.korupce.cz problematice lobbování podrobněji věnovat, abychom čtenáře seznámili se základními parametry navrhované právní úpravy.

Dne 15. ledna 2020 se uskuteční jednání Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k lobbingu, která se bude mimo jiné zabývat vznesenými pozměňovacími návrhy a tezemi Rekonstrukce státu, které rovněž mají cíl úpravu navrhované regulace. O výsledcích jednání Pracovní komise a o dalších aktualitách v oblasti regulace lobbování budete informováni na tomto místě.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.