Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo workshop k přípravě nového Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí

V pondělí 2. března 2020 proběhl v prostorách Ministerstva spravedlnosti workshop k přípravě nového Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022. Jeho cílem bylo ve spolupráci se zástupci odborné i laické veřejnosti získat a následně diskutovat návrhy na možné závazky, které by přispěly k rozvoji otevřeného vládnutí v České republice.

Workshopu, který za Ministerstvo spravedlnosti zahájil náměstek pro řízení Sekce koordinace boje proti korupci JUDr. Jeroným Tejc, se zúčastnilo přes 20 osob z řad laické veřejnosti, zástupců státní správy, nestátních neziskových organizací a profesních komor. Kromě seznámení se s podněty, které ministerstvo obdrželo v uplynulém období, využili někteří z přítomných možnosti prezentovat své návrhy na závazky do zmíněného akčního plánu přímo na místě. Byly diskutovány například návrhy na závazky spočívající ve zveřejňování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů, zvýšení povědomí o problematice whistleblowerů  a obdobně i o problematice lobbingu a o jeho regulaci a zveřejňování záznamů ze soudních jednání.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.