Vláda schválila Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022

Vláda dne 7. prosince 2020 schválila Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 i Závěrečnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020.

Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 je v pořadí čtvrtý a zároveň poslední akční plán, jímž se realizuje Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Oproti předchozím rokům vláda v zájmu zachování kontinuity vládní protikorupční politiky a zajištění realizace mezinárodních závazků České republiky v oblasti boje proti korupci přistoupila k dvouleté periodicitě akčního plánu. Protikorupční opatření tak budou pokračovat bez zbytečného prodlení i  v povolebním období.

Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 obsahuje legislativní i nelegislativní opatření začleněná do čtyř prioritních oblastí, jimiž jsou: výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti. Vedle věcného a obsahového vymezení konkrétních protikorupčních opatření je Akčním plánem boje proti korupci na roky 2021 a 2022 též stanovena jasná odpovědnost jednotlivých rezortů za plnění úkolů. Vyhodnocení naplňování cílů bude provedeno za každý rok implementace do konce března následujícího roku.

Mezi hlavní protikorupční opatření zakotvená v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022 patří prosazení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, návrhu zákona o lobbování či plnění doporučení Skupiny států proti korupci při radě Evropy (GRECO) např. prostřednictvím novely zákona o soudech a soudcích.

Protikorupční dokumenty vlády na období 2018 – 2022 naleznete zde: https://korupce.cz/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2018-az-2022/

Dalším protikorupčním materiálem, který vláda 7. prosince schválila, je Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020. Předložení vládě předcházely veřejné konzultace, kdy se k návrhu zprávy mohli vyjádřit odborníci i laická veřejnost.

Více o Partnerství pro otevřené vládnutí si můžete přečíst zde: https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/o-partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti/

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.