Ministerstvo spravedlnosti vyzývá veřejnost k zapojení do veřejných konzultací k návrhu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí za léta 2018 až 2020

Ministerstvo spravedlnosti dnem 30. října 2020 vyhlašuje veřejné konzultace k návrhu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) za léta 2018 až 2020. Cílem vyhlášených veřejných konzultací je shromáždění připomínek k návrhu sebehodnotící zprávy, než bude ke schválení předložena vládě.

Posláním mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí, jejímž je Česká republika již od roku 2011 členem, je podporovat zapojení nevládního sektoru a občanské společnosti do rozhodování o záležitostech, které se jich dotýkají a které jsou pro ně podstatné. Děje se tak v souladu s principy otevřeného vládnutí, které je založeno na hodnotách transparentnosti, odpovědnosti za jednání a zapojování veřejnosti do procesů rozhodování, nastavování politiky a v neposlední řadě i poskytování smysluplné zpětné vazby.

Cílem veřejných konzultací je prostřednictvím dialogu s občany, neziskovými organizacemi, akademickou sférou, profesními komorami a dalšími profesionály v daném oboru získat relevantní připomínky k návrhu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020.

Připomínky k návrhu sebehodnotící zprávy je možné zaslat prostřednictvím elektronické pošty nejpozději do 13. listopadu 2020 na e-mailovou adresu OGP@msp.justice.cz. Jejich vypořádání proběhne vzhledem k aktuální epidemiologické situaci prostřednictvím videokonference dne 18. listopadu 2020 (podrobnosti budou upřesněny), a po schválení vládou budou vypořádací tabulka i samotná sebehodnotící zpráva zveřejněny na webových stránkách korupce.cz.

Více podrobností o Partnerství pro otevřené vládnutí najdete na https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.