MONEYVAL zveřejnil zprávu o následném procesu hodnocení České republiky

Dne 26. srpna 2020 zveřejnil Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy (známý jako MONEYVAL) zprávu o následném hodnocení České republiky v této oblasti.

Tato zpráva je součástí pátého kola vzájemného hodnocení členských jurisdikcí MONEYVALu a přímo navazuje na hodnotící zprávu České republiky z roku 2018 (české znění hodnotící zprávy z roku 2018). Během následného hodnocení MONEYVAL zjišťoval, jak se České republice podařilo odstranit vytýkané nedostatky, identifikované v hodnotící zprávě z roku 2018, při implementaci 40 doporučení Finančního akčního výboru (FATF) z roku 2012 v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu do českého právního řádu a praxe.
Od roku 2018 se při boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu Česká republika zlepšila především v oblastech vnitrostátní spolupráce a koordinace (doporučení č. 2), korespondenčního bankovnictví (doporučení č. 13) a opatření proti rizikovým státům (doporučení č. 19).
Naopak ke zhoršení hodnocení došlo v oblasti nových technologií (doporučení č. 15), ačkoli v této oblasti Česká republika neslevila ze svých standardů v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důvodem tohoto stavu je skutečnost, že Doporučení FATF se od roku 2018 zpřísnila a podle názoru MONEYVALu to Česká republika prozatím dostatečně nereflektovala ve svých právních předpisech a jejich praktické aplikaci.
Česká republika bude nadále odstraňovat přetrvávající nedostatky, které jí MONEYVAL vytýká, a za rok má povinnost podat zprávu o svém pokroku.

Více informací v části MEZINÁRODNÍ AGENDA.

Aktualita byla převzata ze stránek Finančního analytického úřadu.