Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy se shodla na postupu tvorby Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 se poprvé v tomto roce sešla Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy. Komise projednala a schválila harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022. Nejbližší bodem harmonogramu (který je přílohou této aktuality) jsou veřejné konzultace, které budou brzy vyhlášeny. Dále byla pracovní komise seznámena s novou sektorovou analýzou korupce ve zdravotnictví, kterou ve svém usnesení doporučila Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí ke schválení.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.