Ministerstvo spravedlnosti vyzývá veřejnost k zapojení do veřejných konzultací k návrhu nového akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

Ministerstvo spravedlnosti dnem 16. září 2020 vyhlašuje veřejné konzultace k návrhu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Cílem je shromáždění připomínek k návrhu tohoto akčního plánu, než bude předložen ke schválení vládě.

Posláním mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí, jejímž je Česká republika již od roku 2011 členem, je podporovat zapojení nevládního sektoru a občanské společnosti do rozhodování o záležitostech, které se jich dotýkají a které jsou pro ně podstatné.  Děje se tak v souladu s principy otevřeného vládnutí, které je založeno na hodnotách transparentnosti, odpovědnosti za své jednání a zapojování veřejnosti do procesů rozhodování, nastavování politiky a v neposlední řadě i poskytování smysluplné zpětné vazby.

Cílem veřejných konzultací je prostřednictvím dialogu s občany, neziskovými organizacemi, akademickou sférou, profesními komorami a dalšími profesionály ve svém oboru získat relevantní připomínky k návrhu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022.

Připomínky k návrhu akčního plánu je možné zaslat písemně nejpozději do 1. října 2020 přednostně na e-mailovou adresu OGP@msp.justice.cz nebo poštou na adresu Ministerstva spravedlnosti ČR, Oddělení boje proti korupci, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2. Jejich vypořádání pak proběhne vzhledem k aktuální epidemiologické situaci prostřednictvím videokonference dne 15. října 2020 (podrobnosti budou upřesněny) a po schválení vládou bude vypořádací tabulka spolu s akčním plánem zveřejněna na webových stránkách korupce.cz. Více podrobností o celém procesu vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 si můžete přečíst zde.

Návrh Akčního plánu si můžete prohlédnout zde: