Skupina GRECO zhodnotila, jak Česká republika plní doporučení v oblasti prevence korupce

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje český překlad Průběžné zprávy o plnění doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO). Zpráva se týká opatření přijatých Českou republikou na základě doporučení Hodnotící zprávy čtvrtého hodnotícího kola  z dubna 2016. Ze 14 doporučení týkajících se prevence korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům je jedno doporučení splněno zcela, sedm splněno částečně a na splnění zbylých šesti doporučení se intenzivně pracuje. Za úspěch GRECO označuje zejména přijetí Etického kodexu státního zástupce.

Kompletní tiskovou zprávu je možné nalézt na: https://www.justice.cz/?clanek=skupina-greco-zhodnotila-jak-ceska-republika-plni-doporuceni-v-oblasti-prevence-korup-1