Třicátý červenec – národní den oznamovatelů v USA

Občané Spojených států amerických každoročně 30. července vzdávají poctu whistleblowerům. Letos se zaměří mimo jiné na roli oznamovatelů při řešení současných krizí. Zájemci se mohou připojit i na dálku.

Před měsícem jsme zde psali o Světovém dni whistleblowerů (slaví se 23. června), nyní Vás informujeme o národním dni oznamovatelů (National Whistleblower Appreciation Day), který občané USA slaví dne 30. července jako připomínku jednomyslného schválení prvního zákona o ochraně oznamovatelů Kongresem Spojených států amerických dne 30. 7. 1778. K jeho historii více zde.

V tomto zákoně je mj. psáno (volný překlad z angl. originálu): Povinností všech osob ve službách Spojených států amerických, stejně jako všech ostatních jejich obyvatel, je co nejdříve informovat Kongres či jinou oprávněnou instituci v případě jakéhokoliv pochybení, podvodu či přestupku spáchanému jakýmkoliv úředníkem či zaměstnancem Spojených států, pokud se o něm dozví. K těmto zásadám se hlásí také Česká republika.

Národní den oznamovatelů v USA je poctou whistleblowerům a jejich zásadnímu přispění k demokracii a vládě práva. Zároveň v tento den pravidelně řečníci z řad Kongresu a Senátu USA představují plány do budoucna v oblasti ochrany oznamovatelů.

Zájemci nejen z USA se mohou k „oslavám“ připojit i na dálku prostřednictvím on-line semináře v rámci NATIONAL WHISTLEBLOWER DAY 2020, který je pořádán neziskovou organizací National Whistleblower Center. Letošní akce se zaměří na roli oznamovatelů při řešení problémů spojených s pandemií COVID-19, rasovou nespravedlností a změnou klimatu. Online seminář se uskuteční dne 30. července 2020 v čase 12 PM – 2:15 PM EDT. Registrace je možná zde.

***
Whistlebloweři jsou osoby, které v dobré víře a bez ohledu na vlastní prospěch upozorňují na podezřelé praktiky ve svém zaměstnání, které jdou proti veřejnému zájmu a u nichž není možné nápravu zjednat běžným pracovním postupem. Často tak musí porušit loajalitu k zaměstnavateli, čímž se vystavují riziku postihů. Jelikož jednají ve veřejném zájmu, zasluhují si oznamovatelé ochranu zákonem. Speciální státní ochrana nebo podpora existuje například ve Velké Británii, Švédsku či USA. V České republice tato speciální ochrana doposud chyběla; to by mělo být zhojeno přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, jehož návrh předložilo Ministerstvo spravedlnosti do legislativního procesu na konci června tohoto roku.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.