Index vnímání korupce 2019 – Česká republika obsadila 44. příčku

V Indexu vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) za rok 2019 Česká republika získala celkových 56 bodů a obsadila tak 44. příčku v celosvětovém hodnocení (ze 180 zemí).

Index vnímání korupce od roku 1995 každoročně zveřejňuje nezisková organizace Transparency International. Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů mezi experty, nikoliv na základě průzkumů veřejného mínění. Hodnotí mj. schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých oblastech veřejné správy, míru transparentnosti jejího fungování a míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků.

Česká republika byla hodnocena na základě 10 dílčích indexů (což je aktuálně maximum možných zdrojů, minimum jsou tři dílčí indexy) renomovaných mezinárodních institucí.