Ministerstvo spravedlnosti zahájilo realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“

Ministerstvo spravedlnosti zahájilo realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“, číslo projektu GG-PDP5-001, realizovaného v rámci programu Řádná správa vyhlášeného Ministerstvem financí a spolufinancovaného finančním mechanismem EHP Fondy 2014-2021.

Projekt probíhá do 31. 7. 2023 a celková výše finanční dotace je 25 500 000 Kč, přičemž 85 % je financováno z mechanismu EHP Fondy 2014-2021 a 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu.

Cílem projektu je zlepšit informovanost odborné i laické veřejnosti o problematice korupce v ČR, posílení etického rozměru chování soudců a státních zástupců, pozitivnější vnímání oznamovatelů protiprávního jednání ze strany veřejnosti a zvýšení povědomí veřejného sektoru (soudců, státních zástupců a zaměstnanců veřejné správy) o problematice korupce a střetu zájmů. Cíle projektu navazují na hodnocení ČR v oblasti boje proti korupci a následná doporučení Skupiny států proti korupci Rady Evropy, Pracovní skupiny OECD proti zahraničnímu podplácení a Úmluvě OSN proti korupci.

Realizace projektu přispěje ke zlepšení odpovědnosti veřejné správy v oblasti boje proti korupci posílením odolnosti justičního systému vůči korupci, důrazem na prevenci korupce v souvislosti se střetem zájmů a prostřednictvím zvýšené informovanosti o ochraně oznamovatelů. Cílovými skupinami projektu jsou soudci, státní zástupci, veřejní funkcionáři, zaměstnanci veřejné správy i širší veřejnost.

Klíčovými aktivitami projektu je vypracování komparativních studií, uspořádání mezinárodních konferencí a workshopů, příprava metodologie a následná školení cílových skupin, zavedení nového mechanismu sběru dat a mediální kampaň zaměřená na whistleblowing.

Projekt je realizován ve spolupráci s partnery, kterými jsou Nejvyšší státní zastupitelství a Justiční akademie.

Více podrobností o projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ najdete zde a zde.