Logo projektu Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu

Logo Iceland, Liechtenstein, Norway grants

Zintenzivnění boje proti korupci: střet zájmů

Ve dnech 19. a 20. ledna 2023 se v hotelu Hermitage Prague za účasti mezinárodních řečníků konala dvoudenní konference s názvem „Zintenzivnění boje proti korupci: střet zájmů“. Tématem konference byl střet zájmů, tedy situace, kde se soukromý zájem veřejného funkcionáře dostává do konfliktu s zájmem veřejným.

Uskutečnění konference je jednou z důležitých aktivit projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“, který je v rámci programu „Řádná správa“ podporován z Fondů EHP na léta 2014 až 2022. Finanční podpora z Fondů EHP umožňuje všem zúčastněným, aby se v rámci projektu řešeným tématům věnovali více do hloubky. Jednotlivé výstupy projektu tak přispívají k lepšímu porozumění problematice, pomáhají zavádět účinná opatření a zároveň o problematice rozšiřovat povědomí navenek. Projektovými partnery Ministerstva spravedlnosti jsou Nejvyšší státní zastupitelství a Justiční akademie.

Program: Mezinárodní konference „Zintenzivnění boje proti korupci: střet zájmů“ 19. – 20. 1. 2023 (ke stažení)

Na konferenci prezentovaná Komparativní studie ke střetu zájmů (ke stažení)

Přednášky jednotlivých řečníků konference v řazení dle programu konference (ke stažení):
Panel 1
Konference střet zájmů, panel 1, prezentace Respektování pravidel a důvěra společnosti v politiku a ve výkon veřejné správy, Dvořáková Vladimíra
Konference střet zájmů, panel 1, prezentace Respektování pravidel a důvěra společnosti v politiku a ve výkon veřejné správy, Bureš Radim

Panel 2
Konference střet zájmů, panel 2, prezentace Představení komparativní studie o střetu zájmů, Král Kristína
Konference střet zájmů, panel 2, prezentace Představení komparativní studie o střetu zájmů, Dupák Jan

Panel 3
Konference střet zájmů, panel 3, prezentace Oznámení veřejných funkcionářů (včetně obsahové kontroly), Krupová Tereza
Konference střet zájmů, panel 3, prezentace Střet zájmů v komunální politice, Nevyjel Jan

Panel 4
Konference střet zájmů, panel 4, prezentace Právní úprava střetu zájmů v ČR, Krupová Tereza
Konference střet zájmů, panel 4, prezentace Představení právní regulace střetu zájmů ve vybraných zemích, Novakovic Natasa
Konference střet zájmů, panel 4, prezentace Představení právní regulace střetu zájmů ve vybraných zemích, Willems Luc

Panel 5
Konference střet zájmů, panel 5, prezentace Střet zájmů ve veřejných zakázkách z pohledu veřejného sektoru, Fidler Vlastimil
Konference střet zájmů, panel 5, prezentace Střet zájmů ve veřejných zakázkách z pohledu neziskového sektoru, Leyer Petr
Konference střet zájmů, panel 5, prezentace Praktické případy střetu zájmů a jejich dopady, Konieczny Janusz

Panel 6
Konference střet zájmů, panel 6, prezentace Střet zájmů při poskytování dotací, Bureš Stanislav
Konference střet zájmů, panel 6, prezentace Zahraniční zkušenost se zaměřením na problematiku svěřenských fondů, Hubočan Naďa