Diskuse o boji proti korupci pokračují druhou konferencí na téma střetu zájmů podpořenou z fondů EHP 2014-2022

Dneškem začala v tomto týdnu již druhá dvoudenní konference, tentokrát s názvem „Zintenzivnění boje proti korupci: střet zájmů“, která se za účasti mezinárodních řečníků koná ve dnech 19. a 20. ledna 2023 v hotelu Hermitage Prague. Tématem konference je střet zájmů, tedy situace, kde se soukromý zájem veřejného funkcionáře dostává do konfliktu s zájmem veřejným.

Právní úprava regulující střet zájmů představuje v prostředí demokratického právního státu nepostradatelný nástroj budování důvěry občanů v instituce státu a posiluje nezávislost při výkonu veřejných funkcí, předchází klientelismu a dalším negativním jevům při výkonu veřejné moci a v neposlední řadě šetří veřejné prostředky. „Význam problematiky střetu zájmů nedávno připomněla vláda ve svém programovém prohlášení, když zdůraznila pozitivní vliv absence střetu zájmů u osob ve vedoucích pozicích na kvalitu politické kultury,“ konstatoval ve svém úvodním slovu vrchní ředitel sekce koordinace tvorby právních předpisů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti Michal Franěk.

Klíčovým právním předpisem upravujícím uvedenou problematiku je v českém právním řádu zákon o střetu zájmů, jehož gestorem je Ministerstvo spravedlnosti. Zákon o střetu zájmů v prvé řadě tento pojem definuje a dále stanoví pro veřejné funkcionáře řadu povinností, za jejichž neplnění umožňuje ukládat sankce. Cílem Ministerstva spravedlnosti jako gestora je nacházet rovnováhu mezi legitimními cíli, které právní úprava sleduje, a základními právy, svobodami a oprávněnými zájmy nositelů veřejných funkcí, do nichž tato úprava zasahuje.

Na konferenci bude představena komparativní studie ke střetu zájmů vypracovaná pro Ministerstvo spravedlnosti neziskovou organizací Transparency International – Česká republika. Komparativní studie přináší řadu případů dobré zahraniční praxe a může být inspirací (nejen) pro legislativní činnost na národní úrovni.

Uskutečnění konference je další z hlavních aktivit projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“, který je v rámci programu „Řádná správa“ podporován z Fondů EHP na léta 2014 až 2022. Finanční podpora z Fondů EHP umožňuje všem zúčastněným, aby se v rámci projektu řešeným tématům věnovali více do hloubky. I v tomto případě výstupy projektu zaměřené na problematiku střetu zájmů přispívají k lepšímu porozumění problematice, pomáhají zavádět účinná opatření a zároveň o problematice rozšiřovat povědomí navenek. Projektovými partnery Ministerstva spravedlnosti jsou Nejvyšší státní zastupitelství a Justiční akademie.

Konference se kromě řečníků a účastníků z České republiky aktivně účastní i řečníci z Chorvatska, Belgie a Kanady.

Logo projektu Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu
Logo projektu Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu
Logo Iceland, Liechtenstein, Norway grants
Logo Iceland, Liechtenstein, Norway grants

Ministerstvo spravedlnosti

19.1. 2023