Probíhá dvoudenní konference k problematice morálních dilemat soudců a státních zástupců podpořená z fondů EHP 2014-2022

Ve dnech 19. a 20. června 2023 se v hotelu Hermitage Prague koná konference s názvem „Zintenzivnění boje proti korupci: morální dilemata soudců a státních zástupců“.  Tématem konference jsou morální dilemata soudců a státních zástupců s akcentem na témata svobody projevu, osobní integrity, využívání sociálních médií, umělé inteligence nebo vedlejších činností soudců a státních zástupců.

Na konferenci byla představena komparativní studie k etickým kodexům soudců a státních zástupců (zde), která srovnává situaci v oblasti etiky obou profesních skupin v 11 státech. V České republice jsou od roku 2019, resp. roku 2020, vydány etické kodexy pro státní zástupce a soudce. Díky vydání obou etických kodexů včetně doprovodných komentářů a dalších implementačních kroků (např. školení, kulaté stoly) je jedno doporučení GRECO (Skupina států proti korupci při Radě Evropy) splněno zcela a jedno částečně (zde).

Sdílení expertních poznatků na konferenci včetně závěrů obsažených v komparativní studii je důležitým příspěvkem k hodnocení aktuální aplikační praxe etických kodexů v ČR a námětem pro diskuze o jejich případných úpravách v budoucnu. Ministerstvo spravedlnosti je v této oblasti zprostředkovatelem odborné diskuze, jakkoliv podoba etických kodexů je coby nástroj seberegulace ve výlučné působnosti soustav soudů a státních zastupitelství.    

Uskutečnění konference je jednou z důležitých aktivit projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“, který je v rámci programu „Řádná správa“ podporován z Fondů EHP na léta 2014 až 2022. Finanční podpora z Fondů EHP umožňuje všem zúčastněným, aby se v rámci projektu řešeným tématům věnovali více do hloubky. Jednotlivé výstupy projektu tak přispívají k lepšímu porozumění problematice, pomáhají zavádět účinná opatření a zároveň o problematice rozšiřovat povědomí navenek. Projektovými partnery Ministerstva spravedlnosti jsou Nejvyšší státní zastupitelství a Justiční akademie.

Konference se kromě účastníků z justice, orgánů činných v trestním řízení, státní správy, akademické sféry, neziskového a soukromého sektoru z České republiky aktivně účastní jako řečníci rovněž čeští zástupci v Evropském soudu pro lidská práva, Soudním dvoru EU nebo zahraniční přednášející z OECD, GRECO, Velké Británie, Slovenska nebo Moldávie.

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

20. června 2020

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.