Ministerstvo spravedlnosti úspěšně ukončilo realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“

Ministerstvo spravedlnosti úspěšně ukončilo realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“, číslo projektu GG-PDP5-001, realizovaného v rámci programu Řádná správa vyhlášeného Ministerstvem financí a spolufinancovaného finančním mechanismem EHP Fondy 2014-2021.

Projekt probíhal do 31. 10. 2023 a celková výše finanční dotace je 25 500 000 Kč, přičemž 85 % je financováno z mechanismu EHP Fondy 2014-2021 a 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu.

Realizace projektu přispěla ke zlepšení odpovědnosti veřejné správy v oblasti boje proti korupci posílením odolnosti justičního systému vůči korupci, důrazem na prevenci korupce v souvislosti se střetem zájmů a prostřednictvím zvýšené informovanosti o ochraně oznamovatelů. Cílovými skupinami projektu byli soudci, státní zástupci, veřejní funkcionáři, zaměstnanci veřejné správy i širší veřejnost.

Klíčovými aktivitami projektu bylo vypracování komparativních studií, uspořádání mezinárodních konferencí, workshopů a školení cílových skupin. Nedílnou součástí projektu byla i realizace mediální kampaně zaměřená na ochranu oznamovatelů, která podpořila informovanost možnostech oznamování protiprávního jednání, resp. o zákoně o ochraně oznamovatelů a zákoně, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, které nabyly účinnosti dne 1. srpna 2023.

Projekt byl realizován ve spolupráci s partnery, kterými byly Nejvyšší státní zastupitelství a Justiční akademie.

Více podrobností o projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ včetně komparativních studií a brožur najdete zde.