Logo projektu Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu

Logo Iceland, Liechtenstein, Norway grants

Zintenzivnění boje proti korupci: whistleblowing

Ve dnech 17. a 18. ledna 2023 se v hotelu Hermitage Prague za účasti mezinárodních řečníků konala dvoudenní konference s názvem „Zintenzivnění boje proti korupci: whistleblowing“. Tématem konference byl whistleblowing, tedy oznamování podezření na protiprávní jednání a ochrana oznamovatelů.

Uskutečnění konference je jednou z důležitých aktivit projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“, který je v rámci programu „Řádná správa“ podporován z Fondů EHP na léta 2014 až 2022. Finanční podpora z Fondů EHP umožňuje všem zúčastněným, aby se v rámci projektu řešeným tématům věnovali více do hloubky. Jednotlivé výstupy projektu tak přispívají k lepšímu porozumění problematice, pomáhají zavádět účinná opatření a zároveň o problematice rozšiřovat povědomí navenek. Projektovými partnery Ministerstva spravedlnosti jsou Nejvyšší státní zastupitelství a Justiční akademie.

Program: Mezinárodní konference „Zintenzivnění boje proti korupci: whistleblowing“ 17. – 18. 1. 2023 (ke stažení)

Na konferenci prezentovaná Komparativní studie k ochraně oznamovatelů (ke stažení)

Přednášky jednotlivých řečníků konference v řazení dle programu konference (ke stažení):
Zahájení
Konference whistleblowing, zahájení, prezentace Představení komparativní studie o whistleblowingu, Trunkátová Zvěřina Šárka

Panel 1
Konference whistleblowing, panel 1, prezentace Představení transpozičních úprav v některých členských státech, Dlugošová Zuzana
Konference whistleblowing, panel 1, prezentace Představení transpozičních úprav v některých členských státech, Barrois Cécile

Panel 2
Konference whistleblowing, panel 2, prezentace Představení NEIWA (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities), Tomesen Wilbert
Konference whistleblowing, panel 2, prezentace Zkušenosti z vybraných států, Verbraeken Kristien
Konference whistleblowing, panel 2, prezentace Zkušenosti z vybraných států, Kesonja Dijana
Konference whistleblowing, panel 2, prezentace Zkušenosti whistleblowerů, Mba Osita

Panel 3
Konference whistleblowing, panel 2, prezentace Technické řešení oznamování, Sláma Jan
Konference whistleblowing, panel 2, prezentace Úspěšné kampaně na podporu whistleblowingu, Trunkátová Zvěřina Šárka
Konference whistleblowing, panel 2, prezentace Účinné formy propagace whistleblowingu, Kotora David

Panel 4
Konference whistleblowing, panel 4, prezentace Implementace povinností plynoucích ze směrnice EU 2019/1937 v ČR ve veřejné správě, Mottlová Ivona
Konference whistleblowing, panel 4, prezentace Implementace povinností plynoucích ze směrnice EU 2019/1937 v ČR ve veřejné správě, Fryč Jindřich
Konference whistleblowing, panel 4, prezentace Glosa z pohledu akademického, Scheu Christian Harald

Panel 5
Konference whistleblowing, panel 5, prezentace Whistleblowing z pohledu etiky, Bis Ondřej
Konference whistleblowing, panel 5, prezentace Whistleblowing z pohledu etiky, Holcová Pavla