Logo projektu Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu

Logo Iceland, Liechtenstein, Norway grants

Zintenzivnění boje proti korupci: morální dilemata soudců a státních zástupců

Ve dnech 19. a 20. června 2023 se v hotelu Hermitage Prague konala konference s názvem „Zintenzivnění boje proti korupci: morální dilemata soudců a státních zástupců“.  Tématem konference byla morální dilemata soudců a státních zástupců s akcentem na témata svobody projevu, osobní integrity, využívání sociálních médií, umělé inteligence nebo vedlejších činností soudců a státních zástupců. Na konferenci byla představena komparativní studie k etickým kodexům soudců a státních zástupců, která srovnává situaci v oblasti etiky obou profesních skupin v 11 státech.

Uskutečnění konference je jednou z důležitých aktivit projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“, který je v rámci programu „Řádná správa“ podporován z Fondů EHP na léta 2014 až 2022. Finanční podpora z Fondů EHP umožňuje všem zúčastněným, aby se v rámci projektu řešeným tématům věnovali více do hloubky. Jednotlivé výstupy projektu tak přispívají k lepšímu porozumění problematice, pomáhají zavádět účinná opatření a zároveň o problematice rozšiřovat povědomí navenek. Projektovými partnery Ministerstva spravedlnosti jsou Nejvyšší státní zastupitelství a Justiční akademie.

Program: Mezinárodní konference „Zintenzivnění boje proti korupci: morální dilemata soudců a státních zástupců“

Komparativní studie k etickým kodexům soudců a státních zástupců (ke stažení)

Vybrané přednášky jednotlivých řečníků konference v řazení dle programu konference (ke stažení):
Představení komparativní studie k etickým kodexům soudců a státních zástupců
prezentace Představení komparativní studie k etickým kodexům soudců a státních zástupců, Jaromír Císař

Panel 3
prezentace Morální dilemata advokáta, Tomáš Friedel
prezentace Profesní etika rozhodců, Juraj Szabó

Panel 4
prezentace Sloboda prejavu sudcu, Andrea Moravčíková

Panel 5
prezentace Vedlejší činnosti státních zástupců z hlediska etiky, Jiří Pavlík

Panel 6
prezentace Etické kodexy – jejich axiologicko–teleologická typologie a metody implementace v hierarchické organizaci, Ondřej Bis
prezentace Možná pojetí etických kodexů v soukromém sektoru, Jitka Logesová

 

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.