Závazek: 4.1 Zveřejňování rozhodnutí nižších soudů

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Co je závazkem:

Další podpora zveřejňování (zpřístupňování) textů pravomocných meritorních rozhodnutí soudů vrchních, krajských a okresních v elektronické formě (online). Zvýšení počtu kategorií zveřejňovaných rozhodnutí. Vyhodnocení nastaveného procesu.

Milníky:

Milníková aktivita s ověřitelným výstupem Počáteční datum: Koncové datum: Stav
Vyhodnocení fungování zveřejňování rozhodnutí (v agendě C) 1. 1. 2021 1. 12. 2021 Probíhá
Výběr dalších kategorií rozhodnutí 1. 12. 2021 31. 3. 2022
Zveřejňování dalších kategorií rozhodnutí 1. 1. 2021 31. 12. 2022  –

 Vyhodnocení za období listopad 2020 – únor 2021

Závazek byl ve sledovaném období naplněn z malé části. Ještě na konci roku 2021 MSp v rámci Justiční akademie podpořilo eLearningový vzdělávací kurz pro zaměstnance soudců za účelem dosažení plošné informovanosti o základním fungování aplikace pro anonymizaci i nové databáze rozhodnutí.

Ke dni 15. 3. je v databázi zveřejněno 19 300 rozhodnutí, což MSp považuje za úspěch. Jedná se o převážně rozhodnutí okresních soudů. MSp bude dále pracovat na optimalizaci fungování aplikací.

MSp v rámci závazku pracuje na podrobnějším reportu z fungování aplikace, který chce předložit za reprezentativní období alespoň jednoho čtvrtletí.