Proces vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2025 až 2026 začíná, byl schválen harmonogram

Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy (dále jen „Pracovní komise“) na svém jednání dne 15. dubna 2024 projednala a schválila harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2025 až 2026 (dále též „Sedmý Akční plán“ nebo „7. NAP“).

Pracovní komise má v rámci procesu vytváření Sedmého Akčního plánu roli tzv. „multi‑stakeholder fóra“, dohlíží nad celým procesem tvorby, rozhoduje o důležitých záležitostech v rámci tohoto procesu a bude dohlížet i následnou implementaci Sedmého Akčního plánu. V souladu s principy otevřeného vládnutí je Sedmý Akční plán vytvářen formou spolupráce státní správy s občany a nestátními neziskovými organizacemi, tedy participativně.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.