Vláda schválila návrh zákona o lobbování a související změnový zákon

Vláda včera na svém jednání schválila návrh zákona o lobbování, včetně návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování.

„Lobbování či lobbing neboli prosazování zájmů je jednou z legitimních součástí demokratického procesu. V současné době však nejsou pro lobbing v České republice nastavena žádná pravidla a jako takový je vnímán často velmi negativně. Legislativní snahy o regulaci lobbování se v České republice objevují opakovaně, nicméně dosud nevyústily v žádný výsledek. Jsme o krok blíž k přijetí komplexního řešení, které má ambici zvýšit transparentnost lobbistické činnosti a legitimizovat lobbing jako činnost prospívající politickému systému.“ uvedl Pavel Blažek

Záměrem návrhu zákona o lobbování je odlišení standardního, legitimního a přínosného lobbování coby distribuce informací a dat veřejným funkcionářům za účelem prosazení změny legislativy a rozhodnutí, od zákulisního, záměrně netransparentního lobbování probíhajícího všemi možnými prostředky na straně druhé.

Cílem navrhované regulace lobbování v České republice je stanovení transparentních pravidel pro lobbování a jeho vymezení coby standardní aktivity v rámci legislativního a jiných rozhodovacích procesů na centrální úrovni. Díky posílení transparentnosti v těchto oblastech by mělo dojít především k omezení nežádoucích jevů, které mohou být s lobbováním spojovány, jako jsou korupce, střet zájmů nebo klientelismus.

  • Hlavním nástrojem regulace lobbování je zavedení registru lobbování jako informačního systému veřejné správy, v němž budou evidováni jak lobbisté, tak lobbovaní.
  • Lobbisté budou povinni svůj záměr lobbovat předem ohlásit Ministerstvu spravedlnosti.
  • Povinnost zapsat lobbované do registru budou mít ty orgány veřejné moci nebo organizační složky státu, u kterých lobbovaní působí (např. ministerstva, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu).
  • Lobbisté budou mít povinnost před zahájením lobbování v registru uvést v čím zájmu lobbují. Dále budou lobbisté do registru vkládat prohlášení lobbisty o lobbování za uplynulých 6 měsíců.
  • Prohlášení budou veřejně přístupná, což umožní snadnou kontrolu veřejnosti nad jejich obsahem.
  • Lobbista, který hodlá lobbovat, bude mít povinnost lobbovaného upozornit na to, že je lobbistou ve smyslu tohoto zákona, a uvést, v zájmu koho lobbuje.
  • Prohlášení lobbistů tak budou představovat podrobný přehled o legálním lobbování v České republice.

Nabytí účinnosti zákona se navrhuje dnem 1. července 2025.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

7. března 2024

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.