Aktuality

18.03.2022

Nový akční plán České republiky v rámci iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí

Ministerstvo spravedlnosti dnem 18. března 2022 vyhlašuje veřejné konzultace k přípravě nového Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Cílem vyhlášených veřejných konzultací je shromáždění návrhů na závazky České republiky v oblasti otevřeného vládnutí, které by mohly v následujících dvou letech přispět k otevřenějšímu vládnutí v České [...]

Celý článek
02.03.2022

Brzy začne společné vytváření již šestého Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024

Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy na svém jednání 1. března 2022 projednala a schválila harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024. V souladu s principy otevřeného vládnutí bude tento akční plán vytvářen formou spolupráce státní správy s občany [...]

Celý článek
25.01.2022

Index vnímání korupce 2021 – Česká republika obsadila 49. příčku v celosvětovém hodnocení

V Indexu vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) za rok 2021 Česká republika získala celkových 54 bodů a obsadila tak 49. příčku ze 180 zemí. Index vnímání korupce od roku 1995 každoročně zveřejňuje nezisková organizace Transparency International. Od roku 2012 se při měření Indexu vnímání korupce využívá oproti předchozím letům rozdílná metodologie. Žebříček je sestavován na základě [...]

Celý článek
04.01.2022

MONEYVAL zveřejnil zprávu o následném hodnocení České republiky

Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy (MONEYVAL) zveřejnil dne 8. prosince 2021 druhou zprávu o následném hodnocení České republiky v této oblasti. V rámci pátého kola vzájemného hodnocení členů MONEYVAL bylo hodnoceno postupné naplňování 40 doporučení Finančního akčního výboru (FATF) ze strany České republiky. Proces hodnocení [...]

Celý článek