Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí

Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Vládní výbor“) byl poradním orgánem vlády pro oblast boje s korupcí, který koordinoval a vyhodnocoval problematiku boje s korupcí.

Na základě poznatků z této oblasti činnosti předkládal vládě návrhy na přijetí opatření vedoucích ke snížení korupčního rizika v rámci činnosti veřejné správy a zvýšení transparentnosti její činnosti. V souladu se Strategií vlády v boji s korupcí kontroloval plnění úkolů zadaných jednotlivým rezortům, koordinoval jejich činnost v oblasti boje s korupcí a poskytoval jim v tomto směru metodickou pomoc.

Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí byl zřízen usnesením vlády ze dne 27. dubna 2011 č. 315. Na základě usnesení vlády ze dne 13. července 2011 č. 518 a usnesení vlády ze dne 17. srpna 2011 č. 618 byl Vládní výbor personálně ustaven, včetně schválení Statutu a Jednacího řádu.

V čele Vládního výboru byla někdejší místopředsedkyně vlády Mgr. Karolína Peake, po jmenování vlády Jiřího Rusnoka sám předseda vlády. Dalšími členy byli ministr zahraničních věcí, ministr vnitra, ministr spravedlnosti, ministr financí, ministr obrany, ministr pro místní rozvoj a ministr dopravy.

Činnost Vládního výboru se řídila Statutem a Jednacím řádem. Výkonnou tajemnicí Vládního výboru byla vedoucí Oddělení boje s korupcí, do jehož působnosti náleží koordinace boje s korupcí. Vládní výbor se naposledy sešel v červenci 2012. S ohledem na současné vize vlády Bohuslava Sobotky byl Vládní výbor nahrazen Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí, která byla zřízena usnesením vlády ze dne 30. července 2014 č. 629.

Název Velikost Ke stažení
Statut 35,77 KB
Jednací řád 34,56 KB
Výroční zpráva o činnosti Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí v roce 2011 168,03 KB
Výroční zpráva o činnosti Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí v roce 2012 207,30 KB
Výroční zpráva o činnosti Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí v roce 2013 388,82 KB