4.8 Posílení kvality údajů v evidenci skutečných majitelů – analýza a návrh opatření

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Co je závazkem:

Analyzovat efektivitu a případné nedostatky fungování evidování skutečných majitelů a navrhnout možné změny a opatření s cílem posílení kvalitu údajů v evidenci skutečných majitelů.

Milníky Předpokládané datum dokončení Stav
Zpráva o stavu prací na analýze, případně shrnutí dosavadních zjištění 1. 6. 2023 Splněno.
Analytický materiál ke zvýšení kvality údajů v evidenci skutečných majitelů (včetně návrhů možných opatření) Původně 31. 8. 2023, následně 1. 10. 2023, nově předpokládáno 1. 3. 2024 Probíhá.

Vyhodnocení za období únor 2023 – květen 2023

V prvním kroku byla shromážděna a vyhodnocena data a statistické údaje z informačního systému evidence skutečných majitelů. Dále byli osloveni relevantní uživatele evidence (banky jakožto povinné osob), abychom zjistili jejich praktické zkušenosti. Aby bylo možné identifikovat nástroje k posílení kvality údajů v evidenci, je třeba zjistit, do jaké míry jsou vlastně údaje nekvalitní a co tento stav působí.

V květnu probíhaly práce na analýze, konkrétně na kapitolách ke stávající kvalitě obsahu evidence a ke stávajícím mechanismům kontroly.

Vyhodnocení za období červen 2023 – srpen 2023

V červnu proběhlo dotazníkové šetření mezi příslušnými evidenčními soudy, aby byly zjištěny jejich zkušenosti s evidencí skutečných majitelů. Následně probíhaly práce na kapitolách věnujících se návrhům a vyhodnocení potenciálních opatření k posílení kvality evidence.

S ohledem na rozsah a složitost problematiky došlo ke zdržení v dílčích činnostech oproti dříve předpokládanému harmonogramu plnění závazku. Ke konzultaci pracovní podoby analýzy s ostatním relevantními úřady (MF, FAÚ, MMR a ČNB) došlo v září 2023. Po zapracování připomínek bude probíhat konzultaci pracovní podoby analýzy se zástupci neziskového sektoru (patrně 1. polovina října 2023). Finalizaci analýzy, a tedy splnění milníku lze předpokládat na konci října 2023.

Vyhodnocení za období září 2023 – prosinec 2023

V říjnu 2023 byla analýza dopracována s ohledem na připomínky a podněty dalších úřadů. V dalším období probíhalo vyhodnocení možných finančních dopadů v analýze zmiňovaných opatření a schvalování pracovní podoby materiálu ze strany vedení Ministerstva spravedlnosti. S ohledem na další neodkladné úkoly nebylo možné dodržet posunutý temním finalizace analýzy (1. 10. 2023).

V prosinci 2023 byl materiál rozeslán ke konzultaci nestátním neziskovým organizacím zastoupeným v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí a v jejích pracovních komisí. Následně (v lednu a únoru 2024) bude probíhat finalizace analýzy s ohledem na výsledky konzultací. Po schválení materiálu vedením Ministerstva spravedlnosti bude analýza zveřejněna na webu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Lze předpokládat, že ke splnění milníku dojde na konci února 2024.

Název Velikost Ke stažení
Analýza kvality evidence skutečných majitelů 1,43 MB
Zpráva o stavu prací na analýze kvality evidence skutečných majitelů 115,72 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.