4.8 Posílení kvality údajů v evidenci skutečných majitelů – analýza a návrh opatření

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

 

Co je závazkem:

Analyzovat efektivitu a případné nedostatky fungování evidování skutečných majitelů a navrhnout možné změny a opatření s cílem posílení kvalitu údajů v evidenci skutečných majitelů.

Milníky

 

Předpokládané datum dokončení Stav
Zpráva o stavu prací na analýze, případně shrnutí dosavadních zjištění 1. 6. 2023 Splněno.
Analytický materiál ke zvýšení kvality údajů v evidenci skutečných majitelů (včetně návrhů možných opatření) Původně 31. 8. 2023, následně 1. 10. 2023, nově předpokládáno 1. 3. 2024 Splněno.

Vyhodnocení za období únor 2023 – květen 2023

V prvním kroku byla shromážděna a vyhodnocena data a statistické údaje z informačního systému evidence skutečných majitelů. Dále byli osloveni relevantní uživatele evidence (banky jakožto povinné osob), abychom zjistili jejich praktické zkušenosti. Aby bylo možné identifikovat nástroje k posílení kvality údajů v evidenci, je třeba zjistit, do jaké míry jsou vlastně údaje nekvalitní a co tento stav působí.

V květnu probíhaly práce na analýze, konkrétně na kapitolách ke stávající kvalitě obsahu evidence a ke stávajícím mechanismům kontroly.

Vyhodnocení za období červen 2023 – srpen 2023

V červnu proběhlo dotazníkové šetření mezi příslušnými evidenčními soudy, aby byly zjištěny jejich zkušenosti s evidencí skutečných majitelů. Následně probíhaly práce na kapitolách věnujících se návrhům a vyhodnocení potenciálních opatření k posílení kvality evidence.

S ohledem na rozsah a složitost problematiky došlo ke zdržení v dílčích činnostech oproti dříve předpokládanému harmonogramu plnění závazku. Ke konzultaci pracovní podoby analýzy s ostatním relevantními úřady (MF, FAÚ, MMR a ČNB) došlo v září 2023. Po zapracování připomínek bude probíhat konzultaci pracovní podoby analýzy se zástupci neziskového sektoru (patrně 1. polovina října 2023). Finalizaci analýzy, a tedy splnění milníku lze předpokládat na konci října 2023.

Vyhodnocení za období září 2023 – prosinec 2023

V říjnu 2023 byla analýza dopracována s ohledem na připomínky a podněty dalších úřadů. V dalším období probíhalo vyhodnocení možných finančních dopadů v analýze zmiňovaných opatření a schvalování pracovní podoby materiálu ze strany vedení Ministerstva spravedlnosti. S ohledem na další neodkladné úkoly nebylo možné dodržet posunutý temním finalizace analýzy (1. 10. 2023).

V prosinci 2023 byl materiál rozeslán ke konzultaci nestátním neziskovým organizacím zastoupeným v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí a v jejích pracovních komisí. Následně (v lednu a únoru 2024) bude probíhat finalizace analýzy s ohledem na výsledky konzultací. Po schválení materiálu vedením Ministerstva spravedlnosti bude analýza zveřejněna na webu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Lze předpokládat, že ke splnění milníku dojde na konci února 2024.

Vyhodnocení za období leden 2024 – březen 2024

V lednu 2024 byla pracovní podoba materiálu představena na jednání pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy. V průběhu února 2024 probíhaly konzultace materiálu se zástupci nestátního neziskového sektoru. Došlo k upřesnění několika pasáží v analýze. Materiál byl následně koncem února 2024 předložen ke schválení vedení Ministerstva spravedlnosti. Ministr spravedlnosti analýzu schválil 6. března 2024. Následující den byla analýza zveřejněna na webu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

Název Velikost Ke stažení
Analýza kvality evidence skutečných majitelů 1,43 MB
Zpráva o stavu prací na analýze kvality evidence skutečných majitelů 115,72 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.