4.2.1 Zlepšení výroční statistické zprávy českého soudnictví

Téma: Otevřená justice a boj s korupcí

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Průběžný stav implementace závazku:

Milníky Počátek Konec Stav
1.Sběr podnětů, včetně výběru způsobu sběru, k výroční zprávě za rok 2017 1.9.2018 31.1.2019 Splněno.
2. Průběžné zveřejňování podnětů a reakcí na ně 1.1.2019 30.4.2019 Plněno průběžně.
3. Sběr podnětů, včetně výběru způsobu sběru, k výroční zprávě za rok 2018 1.9.2019 31.1.2020 Zahájeno.

4. Průběžné zveřejňování podnětů a reakcí na ně 1.1.2020 30.4.2020 Nezapočato.

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

Závazek je plněn dle stanoveného harmonogramu. Nyní je plněna první fáze, tj. sběr podnětů, včetně výběru, k výroční zprávě za rok 2017.

Odkaz na stránky, kde je avízo na zasílání podnětů a námětů k výroční zprávě: https://www.justice.cz/web/msp/statisticke-udaje-z-oblasti-justice

Dále odkaz na článek s avízem v sekci aktuality na stránkách www.justice.cz.
https://www.justice.cz/web/msp/tiskove-zpravy?clanek=verejnost-se-muze-podilet-na-priprave-dalsi-statisticke-zpravy-o-ceskem-soudnictvi

II. prosinec 2018 – únor 2019

V souladu se stanoveným plánem proběhl sběr podnětů. V lednu bylo zahájeno průběžné vyhodnocení došlých podnětů veřejnosti i expertních vyjádření. Podněty byly hodnoceny po stránce relevantnosti, realizovatelnosti a přínosnosti. Všechny podněty byly začátkem února vypořádány. Přínosné podněty budou v rámci možností zapracovány do nadcházející VSZ.

Zahájena byla další fáze – příprava 3. Milníku – Sběr podnětů 1.9.2019-31.1.2020. Implementovány budou zkušenosti získané v předchozí fázi, které by se měly promítnout zejména do způsobu sběru podnětů.