Záznam z 16. jednání Rady vlády konaného dne 19. září 2017

Program jednání:

  1. Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
  2. Návrh věcného záměru zákona o lobbingu
  3. Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017
  4. Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí pro období let 2016 až 2018
  5. Různé

Název Datum Ke stažení
Zaznam-z-16–jednani-Rady-vlady-konaneho-dne-19–zari-2017 548,76 KB